Ανεπίσημα από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως: by Παΐζη-Αποστολοπούλου, Μάχη Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1988 . 123 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα Πατριαρχικά περί της Μ. του Γ. Σχολής (Πατριαρχικής Ακαδημίας). by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1903 . 4 χ.α.+164 σ. , Στις σσ.161-164 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". νατύπωσις εκ της «Εκκλησιαστικής Αληθείας» | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Ιστορικαί ειδήσεις περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής 1454-1830 / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1883 . 270+2λ. σ.: , Στις σσ. 260-269 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 21x14 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τόμ.] Α΄ Τμήμα χειρογράφων Παναγίας Καμαριωτίσσης. by Τσακόπουλος, Αιμιλιανός Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1953 . 277 σ.: , Στη σ. 3 χφ. αφιέρωση του συγγραφέα. αρίθμηση των σσ. 153-168 επαναλαμβάνεται δυο φορές.Το πραγματικό σύνολο των σσ. 277 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως των Ορθοδόξων Πατριαρχείων: by Βαρνάβας, Μητροπολίτης Κίτρους Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1972 . 435 σ. , Συνοδεύεται από παράρτημα: Εν Αθήναις 1972. Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Ν. Καραμάνης άρχων πρωτοψάλτης της αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. by Αλεξανδρίδης, Δημοσθένης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 2012 . 207 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικά ανάλεκτα. by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2012 . 351 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τιτουλάριοι αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου / by Τσούβαλης, Χρήστος Κ. Publication: Πάτρα: Περι Τεχνών, 2013 . 398 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονικαί Διατάξεις. Επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του από Αδριανουπόλεως. Τόμος πρώτος / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1888 . 418 σ. ; 21x14 εκ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηράς καταστάσεως   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1906 . (2)+118+μθ΄ σ. , βλ. και ΧΙ-284-533 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αλύτρωτος Ελληνισμός και η Αγία Σοφία: by Μακρίδης, Νίκ. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1922 . 176 σ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικαί εφημερίδες (1500-1913): Ειδήσεις εκ της ημετέρας εκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1912 / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Σεργιάδου, 1938 . 528 σ.: 24x17 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 15: by Χαριτωνίδης, Χαρίτων Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1951 . 8 χ.α.+46+8+34+83 σ. , Τόμος 15(1951) Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά του Πατριαρχικού οίκου και του ναού / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1884 . 2χ.α.+208 σ. , Στις σσ. 206-208 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: by Σταματόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013 . 511 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ Φαναρίου....: by Γαλάνης, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, . 271 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2007 . 487 σ.: 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μετά την κατάκτηση: Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε άνεκδοτη εγκύκλιο του 1477 / by Παΐζη-Αποστολοπούλου, Μάχη Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2006 . 139 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χηρεία του οικουμενικού θρόνου και η εκλογή του Μελέτιου Μεταξάκη 1918-1922 by Νανάκης, Ανδρέας Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991 . 176 σ. , Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Analecta Balcano-Russica by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 255 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha