Η Ευρωπαϊκή κοινή αγορά, η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και η στάσις της Ελλάδος έναντι αυτών by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Λέσχη, 1957 . 19 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Εθνικών δανείων by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1904 . ιε'+138 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγητική έκθεσις επί της οικονομικής καταστάσεως της Ελλάδος by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1958 . 32 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το μεταπολεμικόν κυρίως εσωτερικόν δημόσιον χρέος by Αντζουλάτος, Γ.Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . xiii+388 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανακοινώσεις εις την Βουλήν επί του κατατεθέντος προυπολογισμού του οικον. έτους 1964 by Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 79 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ανθρώπινη και κοινωνική άποψις των περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως by Κοσσέρης, Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα, 1966 . 14 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σόλων και αι οικονομικαί του μεταρρυθμίσεις by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1957 . ιβ'+124 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χρηματοδότησις της ανασυγκροτήσεως by Κουβέλης, Πέτρος Τ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1947 . 19 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτικό εισόδημα και ανοικοδόμησις   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . κδ'+191 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος και υποαπασχόλησις by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 27 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας by Κορδάτος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κολολός, Α., 1930 . 99 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί οργανισμού ταμείου των δημόσιων χρεών και παρακαταθηκών by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1881 . 64 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί μεταλλικού νομικού χρήματος ιδία δε περί διμεταλλισμού by Γουναράκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1882 . 188 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχείρισις των οικονομικών του κράτους από του 1882 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1890 ή ανασκευή διά της "Παλιγγενεσίας" by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παλιγγενεσίας, 1891 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χωρών by Αλεξιάδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 91 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φυσιοκράται και οι αρχαίοι Ελληνες: by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . 119 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πόλεμος και η οικονομική επέμβασις του κράτους by Λοβέρδος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ταρουσόπουλου, Τυπογραφικά Καταστήματα, 1916 . 38 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρόχειρος μελέτη περί της σημερινής οικονομικής ημών καταστάσεως   Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1892 . 22 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και Βασιλικά διατάγματα περί των οικονομικών εφοριών του κράτους   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1914 . 52 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος περί διοικήσεως των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί Δημοσίου Λογιστικού (Αριθ. Νόμου 737)   Publication: Χανιά: Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως, 1909 . 65 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha