Κώδηξ μεταρρυθμίσεων και συμπληρώσεων της οικονομικής νομοθεσίας της πολιτείας γενομένων τω 1903 / by Πλατύκας, Δημήτριος Publication: Χανιά: Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως, 1903 . 126 σ.; , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Michiel Gradenigo : Νοτάριος στη δουκική γραμματεία του Χάνδακα: by Λαμπρινός, Κώστας Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 392 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιομηχανική λογιστική: by Batardon, L. Publication: Paris: Dunod, Η., 1957 . 120 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτικά: by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1931 . λβ'+698 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Aspects of income distribution in Greece by Λιάνος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1974 . 120 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'association de la Grece a la Communaute Ecomonique Europeenne   Publication: Bruxelles: χ.ε., 1962 . 53 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις τινές διά μεταπολεμικήν βιώσιμον Ελλάδα by Σμπαρούνης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1945 . η+191 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πώς τίθεται το ελληνικόν πρόβλημα by Δελένδας, Α. Publication: Αθήνα: Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1946 . 203 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'administration financiere en Macédoine   Publication: Αθήνα: Εστία, 1913 . 32 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός και οδηγίαι διά την εκφόρτωσιν και τον τελωνισμόν των εμπορευμάτων, τας μεταφορτώσεις, το εξωτερικόν εμπόριον και την υπηρεσίαν των αποταμιεύσεων υπό εγγύησιν   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1913 . 100 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της ελληνικής δημόσιας οικονομίας by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1931 . d'+58 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία της Μακεδονίας by Μιστάρδης, Γάσπαρης Publication: Αθήνα: Γαληνάκης, Στυλ., 1928 . 168 σ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι δυνατότητες οικονομικής αναπτύξεως Μακεδονίας και Θράκης by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1967 . 31 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece is struggling towards reconstruction   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1947 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παγκόσμιος οικονομική και βιομηχανική κρίσις και η ιστορική αποστολή του Ελ.Βενιζέλου by Gofshtetter, Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Βελεστινιάδης, Αντ., 1932 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Projet de reglement des finances helléniques by Πεσμαζόγλου, Ιωάννης Στεφ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιω. Κ., 1893 . 35 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αναδιοργανώσεως των σιδηροδρόμων του ελλην. κράτουςκαι των Τ.Τ.Τ.   Publication: Αθήνα: Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, 1933 . 37 σ.; Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτομένων νέων εδαφών εν Μακεδονία:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . 263 σ.; Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Réponse au discours de Μ. le ministre des finances présentant a la chambrde hellénique le budget de 1891 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Θεσσαλονίκη: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grece:   Publication: Paris: Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 1966 . 51 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha