Οι Σέρρες και η ευρύτερη περιοχή τους στις οθωμανικές επετηρίδες, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 7 σ. , Τόμος: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 293-299. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tyrcki docymenti za Makedonskata istorija 1827-1839, V, Institut za Nazionalna istorija [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 596-597 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επίσημα έγγραφα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, προερχόμενα εκ των τουρκικών αρχείων της Μακεδονίας / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 28 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 8 (1968) 93-120 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αι. και Οθωμανικές πηγές: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 19-32. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΟΘωμανικά αρχεία στην Ελλάδα : προοπτικές της έρευνας / by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 1989 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 12 (1989) 241-252. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία του Νοτιοανατολικού Αιγαίου by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1966 . 50 σ.: , Τόμος Α (1966) 184-230 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Population, Settlement and Economy of Serres from the late-Byzantine period to the 19th century according to little-known or unused ottoman administrative records / by Kiel, Machiel Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 18 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 213-230 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τουρκικός κώδικας (Kanunname) της Λαμίας : by Kabrda Josef Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 202-218 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δέκα έγγραφα του οθωμανικού αρχείου: Συμβολή στην ιστορία του Ελληνισμού της Τουρκίας / by Παπάζογλου, Άβρ. Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 137-150. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μειονεκτήματα των οθωμανικών πηγών που αφορούν στη γνώση της πρώιμης Οθωμανικής Κυριαρχίας στη Θράκη / by Βογιατζής, Γιώργος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1991 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 45 (1991), σ. 29-32. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία οθωμανική πηγή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το β' μισό του 17ου αιώνα / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα : χ.ε., 2020 . 26 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.21 (2020) σ.51-77 Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τουρκικός κώδικας του έτους 1822 για την Καταστροφή της Χίου / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ Σταμούλης - Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, 2019 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο : "Ανδρί κόσμος: Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο", σ. 185-212. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέες οθωμανικές πηγές για την πρώιμη νεότερη ιστορία της Ξάνθης / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ Σταμούλης - Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, 2019 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο : "Ανδρί κόσμος: Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο", σ. 249-276. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha