Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : Α' Αρχείον Θεσσαλονίκης 1695-1912 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . κδ+576 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : Β' Αρχείον Βεροίας-Ναούσης 1598-1886 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . κη+407 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : Γ' Αρχείον Μονής Βλατάδων 1446-1839 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . ια+68 σ.: Date:1955 Availability: No items available: Checked out (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Τουρκικά έγγραφα περί του μακεδονικού αγώνος / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . ιδ΄+94 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Turski izvori za ajdutstvoto i aramistvoto vo Makedonija (1620-1650)=Sources Turques pour le mouvement des Haidouques en Macedoine (1620-1650)   Publication: Skopje: Institut Nacionalna Istorija, 1961 . 128 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Turski dokumenti za makedonskata istorija =   Publication: Skopje: Naučen institut za nacionalna istorija na makedonskiot narod, 1951 . v ; , Πίνακας περιεχομένων: 1. 1800-1803 2. 1803-1808 3. 1809-1817 4. 1818-1827 5. 1827-1839. 29x22 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης by Σταυρινίδης, Νικ. Publication: Ηράκλειο: Βικελαία Βιβλιοθήκη, 1976 . 5 τ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Οι Σέρρες και η ευρύτερη περιοχή τους στις οθωμανικές επετηρίδες, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 7 σ. , Τόμος: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 293-299. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tyrcki docymenti za Makedonskata istorija 1827-1839, V, Institut za Nazionalna istorija [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 596-597 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επίσημα έγγραφα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, προερχόμενα εκ των τουρκικών αρχείων της Μακεδονίας / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 28 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 8 (1968) 93-120 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αι. και Οθωμανικές πηγές: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 19-32. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΟΘωμανικά αρχεία στην Ελλάδα : προοπτικές της έρευνας / by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 1989 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 12 (1989) 241-252. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτοτύπησις και επανέκδοσις δύο τουρκικών εγγράφων εκ Βεροίας αναφερομένων εις την Επανάστασιν του 1821 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 7 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 296-302 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία του Νοτιοανατολικού Αιγαίου by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1966 . 50 σ.: , Τόμος Α (1966) 184-230 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Population, Settlement and Economy of Serres from the late-Byzantine period to the 19th century according to little-known or unused ottoman administrative records / by Kiel, Machiel Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 18 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 213-230 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές / by Καμπουρίδης, Χάρης Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2013 . 809 σ.: , Περιέχει ψηφιακό δίσκο. 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τουρκικός κώδικας (Kanunname) της Λαμίας : by Kabrda Josef Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 202-218 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δέκα έγγραφα του οθωμανικού αρχείου: Συμβολή στην ιστορία του Ελληνισμού της Τουρκίας / by Παπάζογλου, Άβρ. Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 137-150. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μειονεκτήματα των οθωμανικών πηγών που αφορούν στη γνώση της πρώιμης Οθωμανικής Κυριαρχίας στη Θράκη / by Βογιατζής, Γιώργος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1991 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 45 (1991), σ. 29-32. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία οθωμανική πηγή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το β' μισό του 17ου αιώνα / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα : χ.ε., 2020 . 26 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.21 (2020) σ.51-77 Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha