Ιστορία του Ρωσσο-τουρκικού πολέμου by Λουρέντζης, Κωνσταντίνος Ε. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πληθωνίδης, Κ., 1878 . 791 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος και η ρωσική πολιτική εν Ανατολή / by Μελέτιος Μεταξάκης, Πατριάρχης Αλεξανδρείας Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1913 . 216 σ.: Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος υπό εθνικήν έποψιν / by Κουτρούμπας, Σωτήριος Χ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1900 . 115 σ. ; , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Σ. Στάη, Υπουργό Παιδείας. 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα του ευσεβεστάτου Βασιλέως και των αγιωτάτων Πατριαρχών γράμματα περί της συστάσεως της Αγιωτάτης Συνόδου, μετ' εκθέσεως της ορθοδόξου πίστεως της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας   Publication: Εν Πετρουπόλει: Εκ του εργαστηρίου της Αγιωτάτης Συνόδου, 1840 . 48 σ. Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etudes sur l'avenir de la Russie by Schedo-Ferroti, D.Κ. Publication: Berlin: Librairie Β.Behr, 1858 . 422 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de la Russie depuis les origines jusqu'a l'année 1884 by Rambaud, Alfred Publication: Paris: Hachette & Cie, 1884 . 774 σ.; Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La cour de la Russie il y a cent ans 1725-1783   Publication: Berlin: Schneider, Ferdinand, 1858 . 422 σ. Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Russie et lΈurope by Martin, Henri Publication: Berlin: Jouvet & Cie, 1866 . vi+431 σ. Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Russie et l'Orient: by Pierling, Ρ. Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1891 . xiii+211 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de lΈmpire de Russie sous le regne de Catherine ΙΙ, et a la fin du dix-Huitieme siecle by Tooke, Μ. Publication: Paris: Maradan, 1801 . 2 τ. Date:1801 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
LΈurope et la Russie : by Lamarche, Η. Publication: Paris: Pagnerre, 1857 . xvi+344 σ. Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Précis critique et militaire de la guerre d'Orient: by Vigneron, HIppolyte Publication: Paris: Pick, Eugene, 1857 . 6+8+416 σ.: Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire diplomatique de la guerre d'Orient en 1854: by Tanc, Μ.Χ. Publication: Paris: Dentu, Ε., 1864 . 375 σ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Russia before and after the war by Taylor, Edward Publication: London: Longmans, Green, and Co, 1880 . xiv+436 σ. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μémoires d'un révolutionnaire: by Khoudiakoff, Ι.Α. Publication: Paris: Calmann-Lévy, 1889 . 300 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ausfuhrliche geschichte des krieges zwischen Russland, Oesterreich und der Turkey und des daraus entstandenen nordischen Krieges   Publication: Wien: Oehler, Joseph Georg, 1791 . τ. , Τόμος 2-3 | Λείπει ο 1ος τόμος | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Ελληνικό Γυμνάσιο Date:1791 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις Μελετίου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν από του έρους 1862-1869 by Μελέτιος, Κωνσταμονίτης Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Περρή, 1882 . 104 σ. ; 22x13 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊnstruction publique en Russie by Hippeau, C. Publication: Paris: Librairie Académique, 1878 . liv+407 σ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκστρατεία του Ναπολέονος, ιμπεράτορος των Γάλλων ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του   Publication: Πετρούπολη : Ιμπερατορική Τυπογραφία, 1814 . 171 σ. Date:1814 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις Μελέτιου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν από του έτους 1862-1869 / by Κωνσταμονίτης, Μελέτιος Publication: Αθήνα: Αδελφοί Περρή, 1882 . 104 σ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha