Περί πολιτικής και κοινωνικής ασφαλίας / by Χρυσοβέργης, Αριστείδης Publication: Εν Ερμουπόλει Σύρου: Τύποις Γεωργίου Μελισταγούς Μακεδόνος, 1851 . 56 σ.: , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 5521. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και διατάγματα περί γενικού οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1888 . 168 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή απάντων των περί συντάξεων των πολιτικών υπαλλήλων εκδοθέντων νόμοων, διαταγμάτων, οδηγιών κ.λ.π. by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1866 . ε'+130 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι περί της εφαρμογής του νόμου περί γραμματοσήμου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1871 . 103 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha