Οι δικαστικοί νόμοι της Ελλάδος μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου by Φλογαΐτης, Θεόδωρος Ν. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1894 . 11 τ. , Τόμος 1-11 | Η εξάβιβλος υπάρχει στον 4ο τόμο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Βασιλικά by Ζέπος, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1910 . 5 τ. , Τόμος 1-5 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτική μελέτη επί του νόμου ΒΧΗ περί εξώσεως των δυστροπούντων μισθωτών επί τη βάσει των συναφών νόμων και της νομολογίας by Οικονομίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1921 . 87 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινά μέτρα εις παντός είδους περί διακατοχής διαφοράς επί τη βάσει της πολιτικής δικονομίας, του νόμου ΓΨΣΗ΄ του 1911, των συναφών νεωτέρων νόμων και της νομολογίας by Οικονομίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Πετράκος & Θεοφιλόπουλος, 1924 . 148 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική ασφάλεια και αγροφυλακή by Καρβέλης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Θεοδωρίδης, Οδυσ., 1935 . 269 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι (1933-1940) by Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1933 . 8 τ. , Τόμος 1-8 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Επιφύλαξις της κυριότητος και τμηματική καταβολή του τιμήματος by Σακελλαρόπουλος, Αλεξ. Publication: Αθήνα: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1940 . ι΄+229 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή εργατικών νόμων και διαταγμάτων και νόμοι περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας by Πετρίτσης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1937 . 3 τ. , Οι τρεις τόμοι ομού δεμένοι. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Εμπορική νομοθεσία by Διγενόπουλος, Αλέξανδρος Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Κ.Π., 1931 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγικός νόμος αστικού κώδικος   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, 1941 . 54 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απαγόρευσις της διαθέσεως των αδιατίμητων προικώων ακινήτων εν τω σύγχρονο ελληνικώ δίκαιω by Καρακαντάς, Στέλιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1940 . xxiii+143 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτεροι αστικοί νόμοι μετά των σχετικών διαταγμάτων by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1928 . 830 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οδηγός εκλογών by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1920 . 176 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον των νόμων & διαταγμάτων by Μουσούρης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1925 . 1702+11 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατροφή συζύγων και διεζευγμένων by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 148 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας by Αφουξενίδης, Σ.Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1933 . 316 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη επί του άρτι υποβληθέντος τη Βουλή προς επιψήφισιν νεοτεύκτου νομοσχεδίου περί αναγκαστικής εκτελέσεως / by Γεωργίου, Αντ. Α. Publication: Εν Καλαμαίς: Τυπογραφείο Αθανασίου Σ. Πυλιούρα, 1901 . 136 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 18x13 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλεγχος των νομοσχεδίων περί αναγκαστικής εκτελέσεως by Μελισσοργός, Γ. Δ. Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, 1893 . 149 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νόμος 3410 της 16 Σεπτεμβρίου/27 Οκτωβρίου 1927 "περί κυρώσεως της προσωρινής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας"].   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1935 . 12 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΔ (1927-1930), σ. 133-149 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Décret et arrêté:   Publication: Paris: Imprimerie Nationale, 1887 . 13 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha