Η πρόοδος: του ιατρού .... Δημοσιευθείσα εις φυλλάδια 3ο από τα 1836, Ιουλίου πρώτην, μέχρι των 1838 Σεπτεμβρίου δύω, εποχή, καθ ην εφυλακίσθη ο Συγγραφεύς μήνας επτά δι αυτήν. Εκδίδεται εκ δευτέρου επιδιωρθωμένη και επαυξημένη με το Σύνταγμα της Γαλλίας και της Τροιζήνος, με αναλύσεις, με προσθήκας και με δύω απολογίας. Εις δύω τόμους, από της διευθύνσεως της Προόδου / by Σοφιανόπωλος, Π. Publication: Αθήνα: Εκ της τυπογραφίας της Προόδου (Κωνστ. Καστόρχης), 1839 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμ. Α', σ. ζ'+216. Τόμ. Β', 302. Γκίνης-Μέξας 3144. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. 19x11 εκ. Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Στοχαστής, 1879 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α, σ. μ+348. Τόμος Β, σ. ιε΄+371. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Επαναστάσεως και Αναγεννήσεως της Ελλάδος / by Gervinus, G. G. Publication: Αθήνα: Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1864 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α, σ. η΄+534. Τόμος Β, σ. 596. 21x14 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευρωπαϊκή διπλωματία εν Ελλάδι: by Μελετόπουλος, Χαρίλαος Δ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1888 . 135 σ. , Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα Δωδεκανησιακά / by Κοντογιάννης, Παντ. Μ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 118-137. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha