ΟΙ θέσεις του Καποδίστρια για την ενσωμάτωση της περιοχής του Ολύμπου στο ελεύθερο ελληνικό κράτος / by Πρασσά, Αννίτα Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 29 (1994) 393-398 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πρώτη Εθνοσυνέλευσις και το πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 7 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 194-200 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δάνεια της ανεξαρτησίας της Ελλάδος: by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 11 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 94-104 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δάνεια της ανεξαρτησίας της Ελλάδος: by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 8 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 178-185 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observations on an eligible line of frontier for Greece as an independent state. by Church, Richard Sir Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 22 σ. , 1η έκδοση: London, James Ridgway, 1830. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επτά πληγαί [της] Ελλάδος: by Βαλέτας, Σπύρ. Publication: Αθήνα: Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 1972 . (1)+26 σ. , 1η έκδοση 1827. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρ, 7,126. Προς την σεβαΣτη Πέμπτην Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν. by Σπηλιάδης, Νικόλαος Publication: Ναύπλιο: , 1831 . 31 σ. , Γκίνης-Μέξας 2022. στο τέλος του βιβλίου : Εν Ναυπλίω, την 17 Δεκεμβρίου 1831. Ο γραμματεύς της Επικρατείας Ν. Σπηλιάδης. Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Καποδίστριας: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 22 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents relatifs a l'État présent de la Grèce, publiés d'après les communications du Comité Philhellénique de Paris. Rapport a ΜΜ. les membres du Comité Philhellénique de Paris. by Blois, Bailly de Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 40 σ. , Πρώτη έκδοση: Paris, Firmin Didot, 1831. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μémoire à son excellence le présidint de la Grèce. by Dutrone Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 23 σ. , Πρώτη έκδοση: Paris, typ. de Feissat Ainé, 1829. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεμελίωση της βιομηχανικής αναπτύξεως στην Πελοπόννησο στα Καποδιστριακά Πανεπιστημιακά χρόνια by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Πελοποννησιακά: Εκδίδονται υπό της εν Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1995 . 52 σ. , Τόμος ΚΑ (1995), 209-258 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιά την επικράτηση του εθνικού ονόματος / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Όμιλος Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 1995 . 9 σ. , Τόμος: "Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία: Πρακτικά..." , σ. 121-129. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παράσημον του τάγματος του σωτήρος επί Όθωνος by Παπαθανασόπουλος, Ηλίας Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1969 . 79 σ.: , Τόμος 19 (1969) 305-380 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bowring and the greek loans of 1824 and 1825. by Bartle, G. F. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 14 σ. , Τόμος 3 (1962) 61-74 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της εν Άργει εθνικής τετάρτης των Ελλήνων συνελεύσεως.   Publication: Αίγινα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1829 . 145 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1829 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονικό συνέδριο. Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα:   Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2006 . 2 τ. , Τόμος Α΄. Ιστορία. 2005, σ. 653.. Τόμος Β΄. Ιδεολογία-Πολιτισμός. 2006, σ. 651. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
A short history of modern Greece: 1821-1956 / by Forster, Edward S. Publication: London: Methuen & Co, 1956 . xi+268 σ.+[1] : 22x15 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εξωτερικός δανεισμός : by Ηλιαδάκης, Τάσος Μηνάς Publication: Αθήνα : Μπατσιούλας Εκδόσεις, 2011 . 606 σ.: 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1893-1912, από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη/   Publication: Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 2011 . 192 σ.: 23x18 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικός Καθρέπτης : Εφημερίς Πολιτική και Φιλολογική = Le miroir Grec: Journal politique et littéraire   Publication: Ναύπλιο : Χ.ε.. 1972 . 1 τ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha