Ιστορία της Ελλάδος: by Mendelson, Κ. Barthold Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1876 . η΄+805 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις: by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1879 . ιδ'+(2)+371 σ.: , Υπάρχει η 4η έκδ. (1936) τόμ. ΙΙ, ΧΙ-282-31. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1879 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912): by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, 1999 . 396 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Για την 1η έκδοση βλ. τον ταξ. αριθμ. ΧΙ-284-481. 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά έγγραφα: by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1967 . μδ'+297 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947): by Διβάνη, Λένα Publication: Αθήνα: Καστανιώτης, 2011 . 717 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου «Ιωάννης Καποδίστριας:   Publication: Ναύπλιο: Νομαρχία Αργολίδας, 1998 . 199 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912): by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1986 . 327 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. 2η έκδοση στο ΧΙ-284-5. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις τον νέον ελληνισμόν: by Τσάκωνας, Δημ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 191 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός μου και οι Έλληνες (1903-1909). Ελληνικός πολιτισμός (1913) / by Δραγούμης, Ίων Publication: Αθήνα: Εστία, 1927 . ιε+236 σ.: Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: Τόμος Η΄. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . ιε΄+825 σ. ; 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρησκευτική διάσταση στη ζωή και το έργο του Μακρυγιάννη by Βαλαής, Διονύσιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1991 . 318 σ. , Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού: by Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Publication: Αθήνα: Γρηγοριάδης, Βασ. Ν., 1972 . 2 τ.: , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας Ν. Γ. Ιγγλέση, 1892. Τόμος Α΄, σ. 656. Τόμος Β΄, σ. 656 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σύγχρονα διπλωματικά επισόδια: by Δρόσος, Δημ. Ι. Δ. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1908 . 147 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενοποίηση της Ελλάδας: by Dakin, Douglas Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982 . 486 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The unification of Greece: by Dakin, Douglas Publication: London: Benn, Ernest, 1972 . xvi+344 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Αναγενώμενος Φοίνιξ": by Αγγελομάτης, Χρ. Εμ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1949 . η΄+152 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Στοχαστής, 1936 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι Τόμος Α, σ. κ΄+292 Τόμος Β, σ. 397 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Grecia 1859: by Lavagnini, Bruno Publication: Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", 1967 . 95 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Στοχαστής, 1879 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α, σ. μ+348. Τόμος Β, σ. ιε΄+371. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Επαναστάσεως και Αναγεννήσεως της Ελλάδος / by Gervinus, G. G. Publication: Αθήνα: Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1864 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α, σ. η΄+534. Τόμος Β, σ. 596. 21x14 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha