Κώδιξ περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Στρατιωτικών, 1929 . 82 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των αρχών του πρωτοτύπου και του εκ συνθήκης της Ευρώπης δικαιώματος των Εθνών περί των θαλάσσιων λειών και της ουδετερότητος by Palma di Esnola Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 17 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του δικαστηρίου των λειών και της εφαρμογής του δικαίου του κατά θάλασσαν πολέμου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1913 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτατον ελληνικόν ναυτικόν δίκαιον by Σαρατζόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π. . 418 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha