Η συμφωνία περί υπαγωγής της συμβάσεως ναυλώσεως εις αλλοδαπόν δίκαιον υπό το άρθρον 142 ΚΙΝΔ by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 10 σ. , Τόμος ΙΣΤ΄(1962) 273-282 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις τον ελληνικόν κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Επιθεώρησις Εμπορικού Δικαίου, 1959 . 25 σ. , Τόμος Ι΄ (1959) Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha