Η αμυντική πολιτική των Βαλκανικών κρατών by Βαληνάκης, Γιάννης Γ. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1991 . 334 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΟΤΑΝ-ΝΑΤΟ Bibliographie   Publication: Paris: χ.ε., 1962 . 167 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ν.Α.Τ.Ο: by Κουφαλιώτης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 132+φ. 6 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ατομικαί βάσεις εθνικόν πρόβλημα διά την Ελλάδα. by Πυρομάγλου, Κομνηνός Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 49 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ν.Α.Τ.Ο.:   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Σύλλογος Ατλαντικού Συμφώνου, 1962 . 79 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΝΑΤΟ: by Ismay, Lord Publication: Utrecht: Bosch-Utrecht, 1956 . xi+(1)+280 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pourquoi l' Ο.Τ.Α.Ν.? by Spaak, Paul-Henri Publication: Paris: Plon, 1959 . 81 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Organisation du Traite de l'Atlantique Nord.   Publication: Paris: Ο.Τ.Α.Ν., 1957 . 80 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les syndicats et l'ΟΤΑΝ. by Bothereau, Robert Μ. Publication: Paris: χ.ε., 1956 . 48 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The defense of Western Europe. by Middleton, Drew Publication: New York: Appleton-Century-Crofts, 1952 . [vi]+313 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Delicately poised allies: by Brown, James Publication: London: Brassey's, 1991 . xv+186 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάδα, Τουρκία, ΝΑΤΟ και ο εναέριος χώρος του Αιγαίου 1974-1986: by Σαζανίδης, Χρήστος Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1987 . 320 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργανισμός Βορείου Ατλαντινού Συμφώνου by Δενεζάκος, Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 69 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ΝΑΤΟ ως παράγων ασφαλείας ειρήνης και ευημερίας by Παπαδόπουλος, Γεώργιος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1960 . 29 σ.: , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΝΑΤΟ: by Δικήτας, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Ελληνικός Σύλλογος Ατλαντικού Συμφώνου, 1962 . 79 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Ατλαντική Συμμαχία: by Delmas, Claude Publication: Αθήνα: Διεύθυνσις Στρατιωτικών Εκδόσεων, 1965 . 218 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: L'Alliance Atlantique Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ατλαντική Συμμαχία: by Παπαδόπουλος, Γεώργιος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικός Σύλλογος Ατλαντικού Συμφώνου, 1965 . 99 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εγχειρίδιον ΝΑΤΟ   Publication: Bruxelles: Υπηρεσία Πληροφοριών ΝΑΤΟ, 1968 . 47 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha