Εικών της Θεοτόκου Οδηγήτριας. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 11 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 7-17 | Φωτοτ. ανατ. από το "Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", Γ' (1926) 135-143. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'église de Saint Nicolas Orphanos et les constructions du Kral Miloutine a Thessalonique. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 8 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 459-466 | Φωτοτ. ανατ. από το «Balkan Studies» 6 (1965) 181-185. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Νικόλαος Ορφανός. Ιστορία, τοπογραφία και αρχιτεκτονική / by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 70-73. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτοσκίαση και ψυχολογία στις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού / by Σκλήρης, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 12 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 70-85. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Μερικές μορφές και σκηνές πάθους / by Μάστορα, Πέλλη Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 6 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο ""Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 96-101. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Πρόταση ανάγνωσης / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 12 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 86-97. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Το ένδυμα / by Ράπτης, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 6 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 100-105. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Η ιστορία του Αγίου Νικολάου / by Κωνσταντινίδου, Κρινιώ Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 105-107. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Ο Ακάθιστος Ύμνος / by Τσατσανά, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 104-107. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Οι ενταφιασμοί και ο Θάνατος / by Κανονίδης, Ιωάννης Ο. Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 2 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 112-113. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Τα όπλα / by Χειμωνοπούλου, Μαρία Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 114-117. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Τα μουσικά όργανα / by Αγγέλκου, Ευαγγελία Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 3 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 116-117, 119. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Μαρμάρινες κατασκευές και γλυπτά / by Βασιλειάδου, Στυλιανή Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2013 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 118-121. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Τα μεταλλικά εξαρτήματα της ξύλινης οικοσκευής / by Τζεβρένη, Σταυρούλα Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 122-125. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Οι επιγραφές / by Ακριβοπούλου, Σοφία Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 124-127. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Η ιστορία του Αγίου Γερασίμου / by Σαμπανοπούλου, Στυλιανή Β. Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 128-131. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Τα φυτά και η βλάστηση / by Μπακιρτζή, Όλγα-Μαρία Χ. Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 130-134. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Το φως και οι καιρικές συνθήκες. Ο βίος του Αγίου Γερασίμου. Η προδοσία / by Ηλιάδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 6 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 134-139. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγίος Νικολάος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες. Εισαγωγή / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 2 σ. , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 22-23. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτεραι έρευναι εις τον Αγιον Νικόλαον Ορφανόν Θεσσαλονίκης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-65) 89-98 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha