Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Δημητρίου τον Ταξιάρχη Γρεβενών / by Παπαγεωργίου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2011 . σ. 43 , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 31 (2011) 279-321. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κωδωνοστάσιον του Αγίου Δημητρίου Μυστρά / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966 . 5 σ.+9 πίν. : , Ανάτυπο από το "Το χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ.Ορλάνδον", 370-375 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μιχαήλ Θ' ο Παλαιολόγος εν επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εφημερίς, 1958 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Αρχαιολογική Εφημερίς", τχ.2(1953-54) 29x24 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κιονόκρανο με έμβλημα της οικογένειας των Παλαιολόγων από την κρύπτη της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Ανδρούδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2012 . 1 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 33 (2012) 140. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το περί του απελπισθέντος επάρχου Μαριανού ψηφιδωτό / by Μάστορα, Πέλλη Publication: Πάφος : Κέντρο Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης, 2016 . 25 σ. , Ανάτυπο από το περιοδικό "Εικονοστάσιον" τχ.7 (2016), σ.147-171. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια σε δύο ψηφιδωτές επιγραφές του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Βελένης, Γιώργος Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", 24 (2003) 37-44 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποκατάσταση του Φράγματος των Πτερυγίων του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2016 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά αποσημειώματα: βυζαντινά -μεταβυζαντινά", σ. 67-73. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του ιερού του Αγίου Δημητρίου της ενορίας Ελεούσας στην Καστοριά / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2016 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά αποσημειώματα: βυζαντινά -μεταβυζαντινά", σ. 145-147. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοιχογράφησις του Αγίου Δημητρίου   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1955 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1955) σ.69-70 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2005 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Βυζαντινά και οθωμανικά", σ. 137-154. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος της Θεσσαλονίκης : ιστορικά σημειώματα / by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1977) σ.81-86 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική αποψάλυψις : ο χρόνος της κτίσεως του εν Θεσσαλονίκη ναού του Αγίου Δημητρίου του νυν Κασιμιέ Τζαμιού / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.13-14 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν τω ναώ του Αγίου Δημητρίου τάφος του Λουκά Σπαντούλη (+1481) και το επίγραμμα αυτού / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 13 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.109-121 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τον Μυροβλύτην τον πολιούχον των Θεσσαλονικέων /   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.19-28 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος : κατά τους σλαυικούς πολέμους /   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1912 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1912) σ.158-164 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις πάνω στο τοξωτό θύρωμα από τον ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κάτια Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 10 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.4(2001) σ.115-124 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγίστη εθνική απώλεια η καταστροφή του Ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", τόμ.1, τχ.Ι΄ (Αύγ.1917) 493-496 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος και το άγνωστο λουτρό της Αγίας Σοφίας μέσα από φωτογραφίες / by Αγγέλκου, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2008 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.25 (2008) σ.27-33 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανεύρεσις υπογείου ναού κάτωθι του καέντος Αγίου Δημητρίου   Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", τόμ.1, τχ.ΙΑ΄ (Σεπτ.1917) 544 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα ερείπια του Ναού του Αγ. Δημητρίου Θεσ/νικης / by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", τόμ.1, τχ.ΙΒ΄ (15 Σεπτ.1917) 577-581 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha