Η επιγραφή του Θεοδώρου στο τετράπλευρο κιβώριο της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Βελένης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 6 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.221-226 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των κιβωρίων των Ναών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινουπόλεως / by Θεοτοκά, Ναυσικά Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 19 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 395-413 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά αρχαιολογικά: Ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα έτη 1940-1950 / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 89 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 590-678 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ζωγράφος της ιστορικής τοιχογραφίας εν τη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 3 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 543-545 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συντήρησις υπολειφθέντων τμημάτων Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.161, αρ.21, σ. 581 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Δημητρίου στα Κιμμέρια Ξάνθης / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2002 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", 2 (2002) 207-232. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un édit de lΈmpereur Justinien ΙΙ en faveur de la basilique de Saint Démétrius à Salonique, d'après une iscription déterrée dans la basilique même / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Leipzig: B. G. Teubner, 1901 . 12 σ.: 28x22 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λόγος: by Γεννάδιος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1948 . 9 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το ψηφιδωτό των κτητόρων του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 11 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ. 365-376 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιο-Δημήτρης της πόλης Σαλαμίνας. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 12 σ.: , Τόμος Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση: Τόμος Α', σ.197-208 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Οικίσκος" της παράδοσης και ο τάφος του Αγίου Δημητρίου / by Σωτηρίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 3 σ. , Ανάτυπο από τα : "Ελληνικά", τ.24 (1971) 372-374 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μια τοιχογραφία της Αναλήψεως εκ Δυτικής Μακεδονίας / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 8 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΓ (1973) 416-423 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία εκκλησία η εν τω Σταδίω: by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 37 σ.+(4) εικ.: , Τόμος Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, σ. 203-239 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις τινές εις Συμεών Θεσσαλονίκης : by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 7 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1960) 410-415 | Βλ. και στο "Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας", σ. 291-297 V-152-45 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το επιτύμβιο του Λουκά Σπαντούνη στη βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Μπούρας, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1973 . 63 σ.+16 πίν.: , "Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής ", τ. ΣΤ (1974) 3-63 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παραθαλάσσιος ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 16 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ (1980) 175-192 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι των Σλάβων Απόστολοι και η βασιλική του Αγίου Δημητρίου: by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1958 . 41 σ. , Βλ. και ΙΙ-64-4, "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοΣτη ετηρίδι", σ. 249-289. ο 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Ελασσώνος / by Λάζαρης, Κωνσταντίνος Publication: Ελασσώνα: Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνος, 2012 . 284 σ.: 28x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του Ναού του Αγίου Δημητρίου στα Κιμμέρια Ξάνθης / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2013 . 30 σ.: , Στο "Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 397-427 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "ιστορική τοιχογραφία" του ναού του Αγίου Δημητρίου / by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 18 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά",τόμος 34 (2003-04) 209-227 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha