Ι mosaici di Santa Sofia di Salonicco / by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας", σ. 37-49 | Πρωτοδημοσιευμένο στο "ΧΙ Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina", Ravenna, 1964, σ. 337-349. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bemerkungen zu den Altarmosaiken der Hagia Sophia zu Thessaloniki und die frage der Datierung der Platytera/ by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 11 σ.+(5) πίν. : , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας", σ. 97-107. | Πρωτοδημοσιευμένο στα "Βυζαντινά", 5 (1973) 31-40 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέαι έρευναι εις την Αγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης και η αποκατάστασις της αρχαίας αυτής μορφής / by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 11 σ.+(3) πίν.: , Δημοσιευμένο στα: Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Τόμ.Α (1954) 398-407. | Βλ. στο "Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας", σ. 279-289. V-152-45 καθώς και στο «Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου» σ. 398-407. VI-187-4. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha