Τελευταίος έρως : μυθιστόρημα / by Ohnet, Georges Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1892 . 125 σ. ; , Μετάφραση του : Dernier amour 21x29 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ρόδον της Γρενάδης : μυθιστόρημα / by Rameau, Jean Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. Θ.Κ. Ηρακλείδης και Σία, 1896 . 120 σ. ; , Μετάφραση του : La Rose de Grenade 21x29 εκ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία πτωχού νέου / by Feuillet, Octave Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1882 . 40 σ. ; , Μετάφραση του : Le roman d'un jeune homme pauvre 21x29 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha