Χαράγματα στους μολυβδοσκέπαστους τρούλους του Μπεζεστενίου της Θεσσαλονίκης / by Αστρεινίδου-Κωστάκη, Πελαγία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 20 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 168-187 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οικονομική λειτουργία των Μπεζεστενίων στην αγορά της οθωμανικής περιόδου / by Αστρεινίδου-Κωστάκη, Πελαγία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 35 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 153-186 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσια κτήρια : Μπεζεστένι, Θεσσαλονίκη / by Αστρεινίδου-Κωστάκη, Πελαγία Publication: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 4 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η διατήρησή της", σ.286-289 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσια κτήρια : Μπεζεστένι, Σέρρες / by Στεφανίδου, Αιμιλία Publication: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 4 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η διατήρησή της", σ.290-293 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μπεζεστένια και χάνια στη Σμύρνη / by Φλάμπος, Φίλιππος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 65 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.9 (1961) σ.130-195 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha