Ένας Γερμανός νομοδιδάσκαλος στο Τσαούσμοναστήριον του 1838: by Πιτσάκης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 19 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»", σ.41-59 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιατροφαρμακευτικές πληροφορίες από τα αρχεία της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 10 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.63-72 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εορτή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και η τιμή του Αγίου στην Ιερά Μονή Βλατάδων. by Γιάγκου, Θεόδωρος Ξ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 17 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.73-89 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ναός του Αγίου Αθανασίου ως μετόχιον της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Γκαβαρδίνας, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 18 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.91-108 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 10 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.109-11 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα τουρκικά έγγραφα της Μονής Βλατάδων. by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 11 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.119-129 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόπειρα επεμβάσεως της Δημογεροντίας Θεσσαλονίκης στα κτηματικά δικαιώματα της Μονής Βλατάδων (1879). by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 14 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.131-144 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου με βάση τα έγγραφα του Αρχείου της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 13 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.145-157 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Αγιοκούπες" του σκευοφυλακίου της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 15 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.161-175 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφικές ιδιαιτερότητες στις τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 16 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Θ΄ Επιστημονικό συμπόσιο, «Χριστιανική Θεσσαλονίκη», Ιερά Μονή Βλατάδων, σ.177-192. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτον φιρμάνιον της Μονής Βλατάδων του έτους 1486 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 4 σ.: , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 533-536 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο κος Αν.Σ.Μισιρλόγλου Αρχων Ακτουάριος της Μ. του Χριστού Εκκλησίας   Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1939 . 19 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα: Η Μονή Βλαταίων και τα εν αυτή έγγραφα, Μητροπολίται Θεσσαλονίκης, επισκοπαί, εκκλησίαι, τοπογραφικά / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1900 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως", ΚΖ΄ (1900) 369-388. | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Κύριλλο καθώς και η σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Ανταλαξίμων». Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνα με σκηνές παθών στη Μονή Βλατάδων / by Τούρτα, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1982 . 28 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ (1982) 154-179 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίαι εκ των τουρκικών ιστορικών αρχείων Μακεδονίας (Αρχείον Φιρμανιών της Μονής Βλατάδων) / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 4 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 291-294 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»:   Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 212 σ.: , Λ' Δημήτρια Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκια-γράφοντας σε γήινους τόπους παραδείσου / by Σαμπανοπούλου, Λίλα Publication: Πάφος : Κέντρο Εικονολογίας Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης, 2014 . 23 σ. , Ανάτυπο από το περιοδικό "Εικονοστάσιον" τχ.5 (2014), σ. 73-95. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού της Μονής Βλατάδων / by Χατζητρύφωνος, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 34 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 451-484. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το υστεροβυζαντινό νεκροταφείο της Μονής Βλατάδων / by Μακροπούλου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 55 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 255-309 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες της Μονής Βλατάδων, τελευταία αναλαμπή της βυζαντινής ζωγραφικής στη Θεσσαλονίκη / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 24 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 231-254. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha