Η Μικρά Ασία και η καταγωγή των προσφύγων: by Νακρατζάς, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μπατάβια, 2010 . 325 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les églises et les monastères des grands centres byzantins: by Janin, Raymond Publication: Paris: Institut Français d’Etudes Byzantines, 1975 . xvi+493 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά Γ. Θεοχαρίδη. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λογοτεχνικές μεταφράσεις του μείζονος Ελληνισμού: by Παπαλεοντίου, Λευτέρης Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1998 . 351 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le culte dΊsis dans le bassin oriental de la Μéditerranée. by Dunand, Françoise Publication: Leiden: Brill, Ε. J., 1973 . 3 τ.: , Vol.Ι: Le culte dΊsis et les Ptolémées, σσ.xxxii+251+lv πίν.+(1) χάρτ. Vol.ΙΙ: Le culte dΊsis en Grèce, σσ.xi+225+xlv+3) χάρτ. Vol.ΙΙΙ: Le culte dΊsis en Asie Mineure Glergé et rituel es sanctuires Isiaques, σσ.xi+400. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εγκατάσταση και παρουσία Σλάβων στη βυζαντινή Μ. Ασία: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2003 . 147 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικός και ποντιακός ελληνισμός: by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2004 . 479 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά Ασία. by Αντωνόπουλος, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Κράτος (το), 1907 . ιστ΄+250 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον μεσαίωνα. by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1919 . 143 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Μικρά Ασία και ο ελληνισμός. by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Αθήνα: Μαντζεβελάκης, Μιχ., 1919 . 91 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Peuples et races de l'Asie Mineure: by Ακρίτας, Δ. Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1922 . 93 σ.; , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
L'Hellénisme de l'Asie-Mineure: by Μάκκας, Λέων Publication: Paris, Nancy: Berger-Levrault, 1919 . 233 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο υπόδουλος ελληνισμός της ασιατικής Ελλάδος: by Παπαδόπουλος, Α. Α. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1919 . 144 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί Μικράς Ασίας και των εν αυτή Κρυπτοχριστιανών. by Λαμέρας, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1992 . 64 σ. , 1η έκδοση: Αθήνα, Γ. Η. Καλλέργη & Σία, 1921. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Hellénisme en Asie Mineure: by Dieterich, Karl Publication: Paris: Imprimerie Chaix, 1919 . 50 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Les Hellénes et l'Asie-Mineure. by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Paris: Berger-Levrault, 1919 . 84 σ. +(3) πίν. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Les persécutions des chrétiens: by Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1919 . 271+7 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Hellenisme de l'Asie Mineure. by Philippson, Alfred Publication: Paris: Λεμπέσσης, Κ. Α., 1919 . 47 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Hellénisme de l'Asie Mineure et la Jeune Turquie. Protestation et appel a l'humanité civilisée.   Publication: Paris: Imprimerie Chaix, 1918 . 80 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εδαφικαί διεκδικήσεις του ελληνισμού. by Κοκορέτσας, Πέτρος Νικ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 145 σ. , Πολυγραφημένο Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί των δικαιωμάτων και παθημάτων των εστιών του πολιτισμού Μικράς Ασίας και Θράκης. by Ευαγγελίδης, Μαργαρίτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1918 . 110 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha