Τα Κουβούκλια : μία εγκαταληφθείσα ελληνική κωμόπολις της Μικράς Ασίας / by Δεληγιάννης, Βασίλειος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 1956 . 105 σ.: Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Β' Πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994 . 253 σ.; Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Μικρά Ασία(6ος-12ος αι.).   Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1998 . 448 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και η Χαλκιδική 1912-1940. Πρακτικά του πέμπτου Πανελληνίου Συνεδρίου. Χαλκιδική, 6-13 Σεπτεμβρίου 1998.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2000 . 384 σ.: Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Asie Mineure   Publication: Αθήνα: Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού, . 3χάρτ.σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Asie Mineure (partie ouest)=Asia Minor (western part)   Publication: Paris: Société de Geographie de France, 1877 . 1 σ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Operations en Asie Mineure : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1920 . 1 σ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des ecoles et des eglises Grecques de l'Asie Mineure en 1912 avec tableaux et statistiques=Map of the Greek schools and churches in Asia Minor at 1912 with tables and statistics : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1919 . 1 σ. , Το χάρτη συνοδεύει στατιστικός πίνακας των ιδίων διαστάσεων με το χάρτη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά Ασία-Πόντος-Κασπία by Ζήσης, Σωτήρης Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, 2004 . 1 σ. , Δωρεά Θεόδωρου Δαρδαβέση Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The strait of Samos or Samos-Boghaz: by Saumarez-Brock, L. Publication: London: Sculp, J. & C. Walker, 1844 . 1 σ. , 27ο Longitude East from Greenwich. Περιέχει γραβούρες των νησιών "Tigani" και "Boghaz". Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Asia Minor" | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The eastern part of Mityleni island with the gulfs of Adramyti and Sandarlik: by Beacon, Η. Μ. S. Publication: London: Sculp, J. & C. Walker, 1848 . 1 σ. , 27ο Longitude East from Greenwich. Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Archipelago" | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1848 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The harbours of Marmarice and Karaghatch by Graves, Thomas Publication: London: Hydrographic Office, 1844 . 1 σ. , 28ο Longitude East from Greenwich. Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Asia Minor" | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
From Karaghatch to Makry by Graves, Thomas Publication: London: Hydrographic Office, 1844 . 1 σ. , 29ο Longitude East from Greenwich. Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Asia Minor South Coast" | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The gulfs of Kos, Doris, & Symi by Beacon, Η. Μ. S. Publication: London: Hydrographic Office, 1844 . 1 σ. , 28ο Longitude East from Greenwich. Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Asia Minor". Περιέχει: γραβούρες της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cape Khelidonia to cape Karaboornoo by Beaufort, Francis Publication: London: Hydrographic Office, 1819 . 1 σ. , Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office". Περιέχει: μικρότερους χάρτες από κόλπους της περιοχής. 1ο Longitude East from Greenwich.Περιέχει: γραβούρες της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cape Karaboornoo to the cape Anamour by Beaufort, Francis Publication: London: Hydrographic Office, 1819 . 1 σ. , Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office". Περιέχει: μικρότερους χάρτες από κόλπους της περιοχής. 2ο Longitude East from Greenwich. Περιέχει: γραβούρες της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cape Anamour to lissan el Kahbeh by Beaufort, Francis Publication: London: Hydrographic Office, 1819 . 1 σ. , Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office". Περιέχει: μικρότερους χάρτες από κόλπους της περιοχής. 3ο Longitude East from Greenwich. Περιέχει: γραβούρες της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Karabaghla: by Graves, Thomas Publication: London: Hydrographic Office, 1849 . 1 σ. , Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Asia Minor". Περιέχει: έναν μικρότερο χάρτη από κόλπο της περιοχής. 7ο Longitude East from Greenwich. Περιέχει: γραβούρες της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte der Europaeischen Τürkey Nebst einem Thelle von Kleinasien: by Weiss, Franz von Publication: Wien: χ.ε., 1829 . 17 σ. , Λείπουν οι χάρτες 5-9. 1 Titel, 2 Squelette Klausenburg, 3 Iassy, 4 Zara, 9 Schumla, 10 Ianina. 11 Salonik, 12 Constantinopel, 13 Prevesa,14 Lepanto, 15 Smyrna,16 Pläne des Hellesponts und Bosphorus, 17 Tripolitza, 18 Rodos, 19 Carte von Kleinasien, 20 Candia (West), 21 Candia (Ost), | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1829 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le dernier hellenisme d'Asie Mineure: by Merlier, Octave Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1974 . 52 +[42]σ.: 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha