Η συγκρότησις «Μικρασιατικής κιβωτού» ως πανελλήνιον αίτημα εθνικής μνημοσύνης. by Χατζηαθανασίου, Αλέξανδρος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . (2)+20 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικός ελληνισμός:   Publication: Μαυροθάλασσα: Γυμνάσιον Μαυροθαλάσσης, 1972 . 43 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικός σύλλογος «Ανατολή»:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 38 σ.: , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο περιγραφές της Ακαδημίας Κυδωνιών 1818-1819: by Glogg, Richard Publication: Αθήνα: Ένωση Κυδωνιατών, 1974 . 29 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιδού, διατί, πότε!... : by Ravand, Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1922 . 17 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα των χρονικών της νεολιθικής έρευνας στην νότια Βαλκανική από το 1984 κ. εξ. / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 42 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 228-267 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μικρασιάτες στη Βυζαντινή Μακεδονία (14ος-15ος αι.) / by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 8 σ. , Ανάτυπο από "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ.13-20 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές, πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και θεσμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους Μικρασιάτες Χριστιανούς και στους Σελτζούκους Τούρκους του Ικονίου / by Σαββίδης, Γ. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 32 σ. , Τόμος: "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 59-88. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατική βιβλιογραφία: by Μηλιώρης, Νίκος Ε. Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, . 2 τχ. , Τόμος ΙΕ(1972), 482-506/ΙΣΤ'(1975), 382-409 | Συνέχεια από τα Μικρασιατικά Χρονικά, Τόμος ΙΔ' (1970), 574-591. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι μικρασιατικές σπουδές by Μηλιώρης, Νίκος Ε. Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, 1975 . 137 σ. , Τόμος ΙΣΤ' (1975), 185-317 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χωριά και Μοναστήρια της Κυζικηνής Χερσονήσου. by Μακρής, Κωνσταντίνος Σ. Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, 1959 . 44 σ.: , Τόμος Η (1959) 129-172 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Asie=Mineure Grecque. Extrait de l'ouvrage "La Grèce devant le Congrés". Publié par la Lingue Française pour la Défence des Droits de l'Hellénisme, Boivin et Cie, éditeurs. by Sartiaux, Félix Publication: Paris: Imprimerie Chaix, 1919 . 93 σ.; , Τόμος La Grèce devant le Congrés, σ. 109-213 | Στο εξώφυλλ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέαη έκδοση. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το περιοδικό Missionary Herald μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού. by Κίσκηρα, Κωνσταντία Publication: Αθήνα: Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1996 . 7 σ. , Τόμος ΙΑ' (1995-96) 119-123 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της πατρίδος του τύπου των αρχαϊκών της Ακροπόλεως αγαλμάτων. by Μυλωνάς, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς ΦιλολογIKoύ Συλλόγου Παρνασσού, 1899 . 7 σ.: , Τόμος (1899) 175-181 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Νιγρίτα και την περιοχή της. by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010 . 13 σ. , Τόμος "Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας", σσ.125-135 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στη Μικρά Ασία : by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τόμος 50 (2000) 197-204 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On the ethnic composition of Byzantine Asia Minor in the thirteenth century by Χαράνης, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1953 . 8 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Ιωνίας στην Εθνεγερσία. by Σολομωνίδης, Χρήστος Σωκρ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1971 . 31 σ. , Τόμος ΙΓ (1971) 345-373 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικος κεφαλόδεσμος by Κορρέ-Ζωγράφου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1977 . 150 σ.: , Τόμος 102 (1977) Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά από τα Φλαβιανά (Zintzidepe) της Καισάρειας by Τσαλίκογλου, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, 1979 . 25 σ. , Τόμος ΙΖ' (1979) 146-169 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha