Ενδοκοσμική μεταφυσική και ιστορία by Παπούλια, Βασιλική Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1975 . 16 σ. , Τόμος (1975) 401-416 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarques sur le concept de la vertu dans la métaphysique des Moeurs / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Union Scientifique Franco-Hellenique, 1997 . 7 σ.; , Ανάτυπο από "Droit et vertu chez Kant : Actes du IIIe Congres de la Societe Internationale d'etudes Kantiennes de langue Francaise, Athens, 14-17 Mai 1997", σ.120-126 24x18 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη : επαναφορά ενός ερωτήματος / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Νάουσα : Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας, 2002 . 34 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης σήμερα : Διεθνές Συνέδριο, Μίεζα-Νάουσα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001", σ.231-265 24x18 εκ.. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια και η σημασία της μεταφυσικής στον Αριστοτέλη / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Χαλκιδική : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2004 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη εποχή : πρακτικά του έκτου Πανελληνίου Συνεδρίου (Ιερισσός, 19-21 Οκτωβρίου 2001)", σ.299-308 24x18 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεταφυσικός στοχασμός του Παναγιώτη Κανελλόπουλου (Γύρω από τα Μεταφυσικής προλεγόμενα)/ by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 2013 . 6 σ.; , Ανάτυπο από "Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Αθήνα 22-25 Νοεμβρίου 2012", σ.45-51 24x18 εκ.. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die denkende Seele in der byzantinischen metaphysik / by Ιωάννου, Περικλής Publication: Munchen : χ.ε., 1955 . 16 σ.: , Ανάτυπο από το "Philosophisches Jahrbuch ", τ.64(1956) 228-244 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χειρόγραφη μετάφραση της "Μεταφυσικής" του Edmundus Purchotius (1651-1734) από τον Ευγένιο Βούλγαρι (1716-1806) / by Πέτσιος, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 2007 . 68 σ.; , Ανάτυπο από το : "Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας". Τόμος Α΄, 11-78. 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha