Εικών Θεού = by Χρυσανθόπουλος, Μιχαήλ. Σωτ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1999 . 50 σ.+3 εικ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ψεκασμός διά DDT των οικημάτων των ελονοσοπλήκτων χωριών της Αττικής:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1949 . (3)+63 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report of the FAO mission for Greece.   Publication: Washington: Food and Agriculture Organisation of the United States, 1947 . xi+188+1 αναδ.χάρτ.: , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα δεκαετίας 1951-1960.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1961 . 79 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγροτική κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα: Παραγωγική και κοινωνική διάρθρωση στην ελληνική γεωργία (1950-1980)=Agricultural Society in modern Greece: by Μωυσίδης, Αντώνης Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1986 . 388 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδικόν μητρώον βιομηχανιών-βιοτεχνιών της Μακεδονίας και Θράκης κατά το 1969.   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1970 . (7)φ.+ii+185φ.+17φ+4 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης=Industrial firms of Thessaloniki. by Γεωργούλης, Παναγιώτης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . (128) σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικιστική πολιτική για την ανοικοδόμηση της χώρας με ένα εικοσάχρονο σχέδιο. by Δοξιάδης, Κωνσταντίνος Α. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1947 . 179 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίες πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών μελετών. by Βαφειάδης, Βίκτωρ Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . 111 σ.: Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η οικοδομική δραστηριότης ως παράγων αναπτύξεως Θράκης.   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1978 . (5)+105 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόντος: by Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου, Παρύσατις Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2010 . 109 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διασκεπτική 1946-1948: by Κατσιαούνης, Ρολάνδος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2010 . 578 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης στο διάστημα 1953-1977: by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1999 . 342 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα. by Gligorov, Kiro Publication: Αθήνα: Κούριερ Εκδοτική, 2010 . 486+(18) σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Makenija e ce sto imame Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές ιστορίες και πάθη: by Καρακασίδου, Αναστασία Publication: Αθήνα: Οδυσσέας, 2010 . 444 σ.; , Τίτλος Πρωτοτύπου: Fields of wheat, hills of blood Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Κατά Μακεδονίαν Σκλαβήνοι": by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2011 . xi+205 σ.: , Στη σ.189 περίληψη στα αγγλικά. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική διαμάχη: by Danforth, Loring Μ. Publication: Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999 . xix+294 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: by Μάρτης, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, 2010 . 190 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάδα στον κόσμο: by Παπανδρέου, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 1994 . 262 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek realities: by Hoffmeister, Birgit Publication: Berlin: Stiftung Neue Kultur, 1996 . 110 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha