Ελληνική Ραδιοφωνία. by Καραγιάννης, Κώστας Publication: Αθήνα: Ράδιο Καραγιάννη, 1952 . (24)+156+20+4+48 σ.: , aΥπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Κ.Καραγιάννη. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος κατά τα έτη 1954 και 1955=Report on the mining activities of Greece for the years 1954 and 1955.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1956 . 77 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία διετία:   Publication: Αθήνα: Τσιρώνης, Φώτης, 1958 . (56) σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . (2)+89 σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις.Του ειδικού εισηγητού της πλειοψηφίας επί των εξόδων του Γεν. Προϋπολογισμού του κράτους του οικονομικού έτους 1961 των υπουργείων: by Βιτούλιας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1961 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγήσεις προς την Δ΄ αναθεωρητικήν Βουλήν του βουλευτού Τρικκάλων (1946-1950) Αλέξανδρου Β.Βαμβέτσου. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1961 . ιστ΄+540 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλήθεια για την Ε.Δ.Α.   Publication: Αθήνα: Σύλλογος Επαναπατρισθέντων, 1963 . 127 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτη ύλη υποδομής διά την ανάπτυξιν της οικονομίας: by Χατζηιορδάνου, Δαμιανός Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1964 . (3) φ.+55 σ. , Πολυγραφημένο. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοδοχειακή και τουριστική πίστις. by Κατσώνης, Δημ. Κ. Publication: Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού, 1961 . 84 σ.: , Στη σ. 81 περίληψη στα Γαλλικά. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1955-1962:   Publication: Αθήνα: Πρόοδος, . 78 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι κατευθυντήριοι γραμμαί της οικονομικής μας ανασυγκροτήσεως. by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, 1947 . 80 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανακοινώσεις του υπουργού των οικονομικών κ. Σ.Ι.Θεοτόκη εις την Βουλήν επί του κατατεθέντος προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1963. by Θεοτόκης, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 65 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τεχνική βοήθεια. by Σταυριανόπουλος, Αλ. Δ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1958 . 147 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α΄. Το Σύνταγμα της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1955 . 64+46 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξις του Κυπριακού και αι θέσεις της Νέας Δημοκρατικής Κινήσεως:   Publication: Αθήνα: Νέα Δημοκρατική Κίνηση, . 49 σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική οικονομία κατά τα έτη:   Publication: Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος, 1959 . 2 τχ. , Έτος 1958, σ. 184. Προέρχεται από τη δωρεά Γ.Θεμελή. Έτος 1967, σ. 151. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η σημερινή διεθνής κατάστασις και η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ενώσεως: by Khrouchtcev, Ν. Publication: Αθήνα: Πρεσβεία της ΕΣΣΔ εν Ελλάδι, . 69 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά κεντρικής μικτής ελληνο-αμερικανικής επιτροπής αναδιοργανώσεως κρατ. υπηρεσιών. Τεύχος Α΄.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1948 . 88 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιδιοτυπία του ελληνικού προβλήματος: by Αβραμίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Ελληνοαμερικάνικο Επιμορφωτικό Ινστιτούτο, 1963 . 93 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός [τών ετών]:   Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1959 . 25 Τεύχη σ. , Το τχ. του Έτους 1958, από τη δωρεά Γ.Θεμελή. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha