Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική. by Kissinger, Henry Α. Publication: Αθήνα: Πλούταρχος, 1958 . 117 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες στην Κορέα. by Καράγιωργας, Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 63 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της χώρας 1960-1964.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1960 . φ. 1(χ.α.)+IV+182 σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις επί της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι υπό του εμπειρογνώμονος του ΕΟΠ.... Μετά εισηγήσεων, προτάσεων και σημειώσεων.... by Senes, James S. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1958 . φ. (2)+113 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγητική έκθεσις επί του κατατεθέντος εις την Βουλήν προϋπολογισμού του οικονομικού έτους: by Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ε. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 5 τ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Το προσωρινόν πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της χώρας 1959-1963:   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, 1959 . 75 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιθεώρησις ξένου τύπου:   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, . (4)σ. +384 φ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πορίσματα επιτροπής παιδείας:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1958 . 202 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίκαιρα οικονομικά θέματα. by Δερτιλής, Λεωνίδας Β. Publication: Αθήνα: Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια, 1963 . 112 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κομμουνιστική ηγεσία έναντι του κυπριακού αγώνος.   Publication: Χ.τ.: Ε.Ο.Κ.Α., 1958 . 69 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Ε.Δ.Α. (15-18 Ιουλίου 1956):   Publication: Αθήνα: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, 1956 . 48+56+35+14 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινότητες αγροτικών επιχειρήσεων ( Κοιναί των αγροτών επιχειρήσεις ): by Μπαλάφης, Πάνος Publication: Αθήνα: Ζόμπολας, Ι.-Χέλμης, Δ. και ΣΙΑ, 1960 . 64 σ. , Στη σ. 3 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pax sovietica: by Μπλέτας, Αναστάσιος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1956 . 131 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική οικονομία υπό το πρίσμα του συνδικαλισμού. by Λάσκαρης, Κώστας Ι. Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παραγωγικότητας, 1956 . 43 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα διευθύνσεως γεωργ. εφαρμογών και εκπαιδεύσεως έτους 1958 και 1959.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1958 . 2 τ.: , Τόμ.Α',1958, σ. 79. Τόμ.Β',1959, σ. 64. Διπλός. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευσις: by Βογιατζής, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1961 . (4)+64 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από εδώ πέρασε ο Παπάγος! by Βαλσαμάκης, Φ. Publication: Αθήνα: Ελευθερία, . 48 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική αγροτική οικονομία και η δράσις της Αγροτικής Τραπέζης κατά το 1956.   Publication: Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1957 . η΄+111 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προγράμματα τοπικής αναπτύξεως εν Ελλάδι. by Αγαπητίδης, Σωτήριος Publication: Αθήνα: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, 1958 . η΄+187 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι χερσαίαι μεταφοραί εν Ελλάδι ως παράγων παραγωγικότητος. by Σίνης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, 1958 . 119 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha