Χρονογραφία. by Θεοφάνης Publication: Αθήνα: Αρμός, 2007 . 3 τ. , Τόμος Α, [284-517/18 μ.Χ.]. Τόμος Β΄, [518/19-639/40 μ.Χ.]. Τόμος Γ΄, [640/41-812/13 μ.Χ.] Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η συνάντηση Συμεών και Νικολάου Μυστικού (Αύγουστος 913) στα πλαίσια του βυζαντινοβουλγαρικού ανταγωνισμού / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1972 . 130 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athanasius and the Emperor. by Nordberg, Henric Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 1963 . 69 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ψηφιδωτά της ανοικοδόμησης του ναού του Αγίου Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ.Χ. / by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 125 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικα (σ. 109-115). 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. Ι Les actes des Patriarches. Fasc. Ι. Les regestes de 381 a 715. by Grumel, V. Publication: Κωνσταντινούπολη: Socii Assumptionistae Chalcedonenses, 1932 . xxxv+131 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Patriarch Germanos Ι. von Konstantinopel (715-730): by Lamza, Lucian Publication: Nurzburg: Augustinus Verlag, 1975 . (2)+xxxv+248 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Église Byzantine de 527 a 847. by Pargoire, J. Publication: Paris: Lecoffre, Victor, 1905 . xx+404 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nicholas Ι Patriarch of Constantinople. Miscellaneous writings. Greek text and english translation. by Westerink, L. G. Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1981 . xxiv+175 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυρίλλω και Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστη ετηρίδι / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1958 . 2 τ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άγιος Νικόλαος ο εν Βουναίνη: by Σοφιανός, Δημήτριος Ζ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1972 . 211 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Photius et ecclesia Romana: by Hofmann, Georg Publication: Rome: Pontificia Universita Gregoriana, 1932 . 52 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le schisme de Photius: by Dvornik, Francis Publication: Paris: CERF., 1950 . 665 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού: by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1969 . 225 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Α successful council of Union: by Meijer, Johan Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1975 . 293 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bogomilstvoto vo srednovekovnata izborna graga=The Bogomil movement in medieval authentic material. by Dragojlovic, D. Publication: Skopje: Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 1978 . 275 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bogomilski knigi i legendi. by Ivanov, Jordan Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1970 . (6)+xv+399 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The eastern schism: by Runciman, Steven Publication: Oxford: Clarendon Press, 1963 . viii+189 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ΄ αιώνα. Η ένωσις αυτών μετά της Δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την Ανατολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίας και τις η σχισματική εκκλησία. by Λαζόπουλος, Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1863 . 21 σ. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για μια εκ νέου τοποθέτηση της εφαρμογής της "θεωρίας των κεντρικών τόπων" : by Koder, Johannes Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 17 σ.; , Τόμος "Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής...", σ. 33-49 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The end of antiquity in Eastern Macedonia. by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 6 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο", σσ. 123-128 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha