Νεότεραι έρευναι περί Αναστάσιων Σιναϊτών / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 23 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.1 (1969) 121-144 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσοβυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη από την Ιερά Μονή Χελανδαρίου / by Γουματιανός, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 19 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 119-138 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή μεσοβυζαντινού νεκροταφείου στον ανώνυμο ναό στο Στάνοβο Καβαλαρίου νομού Θεσσαλονίκης / by Κούσουλα, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2014 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 24, 2010", σ. 197-206. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών πόλεων / by Μπούρας, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1999 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", Κ' (1999) 89-98 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον έκτο ώς τον ένατο αιώνα. Πολιτική ιστορία / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 8 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 250-257 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the sixth to the ninth century. Political history / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 8 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 250-258 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the sixth to the ninth century. Political, economic and social developments / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 6 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 258-263 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον έκτο ώς τον ένατο αιώνα. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 6 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 258-263. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the sixth to the ninth century. Intellectual life / by Browning, Robert Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 3 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 263-265 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον έκτο ώς τον ένατο αιώνα. Πνευματικός βίος / by Browning, Robert Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 2 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 263-264. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: Art from the mid-seventh to the tenth century / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 3 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 266-271 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Η τέχνη κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 6 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 266-271 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Η τέχνη από το 10ο αιώνα ώς το 1204 / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 14 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 292-305 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: Art from the tenth century to 1204 / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 14 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 292-305 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον ένατο ώς το 1204. Πνευματικός βίος / by Browning, Robert Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 4 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 288-291 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the ninth century to 1204. Intellectual life / by Browning, Robert Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 4 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 288-291 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον ένατο ώς το 1204. Πολιτική ιστορία / by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 17 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 272-288 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the ninth century to 1204. Political history / by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 17 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 272-288 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των διακοσμητικών θεμάτων στα μεσοβυζαντινά ψηφιδωτά / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987 . 21 σ.+(6) πίν. , Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", τόμ.Ι, σ. 363-383+(6) πίν. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος στη Δεάβολη και την Πρέσπα: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 43-64. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha