Ρήγας και ορθόδοξη πίστη by Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2008 . 70 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Orientalisme et litteratures francophones: by Maaroufi, Latifa Publication: Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας, 2008 . 176 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγικά στον Νέον Ανάχαρσι του Ρήγα Βελεστινλή by Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2009 . 83 σ. Date:2009 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εξήγησις Ιωάννου Γραμματικού του Τζέτζου εις την Ομήρου ιλιάδα by Όμηρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2007 . 48+527 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποσπινθηρίζοντας: by Τριανταφυλλόπουλος, Ν. Δ. Publication: Αθήνα: Ινδικτος, 2008 . 327 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Schriften des Johannes von Damaskos. V1/2: by Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Publication: Berlin: Walter de Grunter & Co, 2006 . xiii+512 σ. , Τόμος V1/2 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οριενταλισμός στα όρια: by Σταματόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 383 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλιόπη παλινοστούσα ή περί ποιητικής μεθόδου. Πραγματεία φιλολογηθείσατε, και εκπονηθείσα επιμελώς, και ευτάκτως, παρά του εν Ιερεύσιν ελαχίστου ... Του εκ Κοζάνης. Προς χρήσιν, και Ωφέλειαν των Φιλομούσων Νέων του Γένους, των την ποιητικήν μετερχομένων και νυν πρώτον Τύποις εκδοθείσα Δαπάνη του Εντιμολογιωτάτου και Φιλογενεστάτου κυρίου Δημητρίου Ιωάννου Τακιλτζή / by Μεγδάνης, Χαρίσιος Δ. Publication: Εν Βίεννη της Αουστρίας: Εκ της τυπογραφίας του Ιωάννου Σνείρερ, 1819 . ιδ+(2)+336 σ. Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιων Δραγούμης by Ωρολογάς, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Νέα Αλήθεια, 1938 . 103 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Cabriele d'Annunzio by Geiger, Andre Publication: Paris: La renaissance du livre, 1918 . xix+168 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Juvenal the Satirist: by Highet, Gilbert Publication: Oxford: Oxford University Press, 1962 . xviii+373 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vie de Tolstoi. by Holland, Romain Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1919 . 216 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικά κυπριακά μελετήματα. by Καραποτόσογλου, Κώστας Publication: Λευκωσία: Ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α., 2008 . 250 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The power of Pygmalion: by Γιαννακοπούλου, Λιάνα Publication: Oxford: Lang, Peter, 2007 . 340 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die poetik des Aristoteles in der dichtungstheorie des cinquecento by Kappl, Brigitte Publication: Berlin: Walter de Grunter & Co, 2006 . xii+351 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτες αρχαίας ιστορίας by Πελεκίδης, Χρυσής Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1979 . 95 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Past present and future: by Sinclair, Robert Publication: Victoria: Australian Society for Classical Studies, 1990 . 121 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes sur l'histoire d'Alexandre by Radet, Georges Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1925 . 92 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studia Byzantina by Moravcsik, Gyula Publication: Budapest: Academiae Scientiarum Hungaricae, 1967 . 489 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etudes byzantines et post-byzantines.   Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1979 . 2 τ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha