Τα ελληνικά σχολεία της Πόλης:   Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1995 . 183 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα Πατριαρχικά περί της Μ. του Γ. Σχολής (Πατριαρχικής Ακαδημίας) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1903 . 4 χ.α.+164 σ. ; , Στις σσ.161-164 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". ανατύπωσις εκ της «Εκκλησιαστικής Αληθείας» 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Ιστορικαί ειδήσεις περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής 1454-1830 / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1883 . 270+2λ. σ.: , Στις σσ. 260-269 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 21x14 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1971 . 2 τ. , Τόμος Α: ιστ΄+479. Τόμος Β:ιε΄+487. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οι Κύπριοι σχολάρχαι και διδάσκαλοι της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής. by Μιτσίδης, Ανδρέας Publication: Λευκωσία: Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 1983 . 376 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μεγαλοσχολίτες (1863-1974) / by Κρεμμυδάς, Βασίλης Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2007 . 181 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασίλειος Αθ. Μυστακίδης 1859-1933: by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι.Λ., 1938 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφικός έρανος / by Σάρρος, Δημήτριος Μ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (ο) εν Κωνσταντινουπόλη, 1914 . 74 σ. , Ανατύπωση από το περιοδικό: "Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος", ΛΓ' (1914) 51-122. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου "Ο Φοίνιξ" της Μεγάλης του Γένους Σχολής / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 24 σ. , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας : Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή", σ. 213-239. Δημοσιευμένο επίσης στο βιβλίο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 166-185. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή :   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2004 . 369 σ., 21x14 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτίριο της Μ. Γ. Σχολής και ο δημιουργός του / by Τσιλένης, Σάββας Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2004 . 44 σ., , Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή : ιστορία και προσφορά. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2002, σ. 323-366. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική ημών κίνησις κατά τους τελευταίους χρόνους   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης", τόμ.Α΄ (1906) 77-94. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτίριο της Μ.Γ. Σχολής στις φωτογραφίες του Αχιλλέα Σαμαντζή / by Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ. Publication: Αθήνα: χ.ε. 2004 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ΄ Ημάς Ανατολής", τ.1(2004) 355-360 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι διδάσκαλοι της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Μεγάλης του γένους σχολής Αζαρίας Τζιγάλας (1660-1740) / by Ζερλέντης, Περικλής Γ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός 1877 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 1, τχ.12 (1877) σ. 893-901 Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προς την εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην του Γένους Σχολήν: ανταπόκρισις του εν λογίοις Κεφαλληνός Γιάγκου Λογάδη / by Πετρής, Ν. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1889 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", Έτος 12, τχ. 10-11 (1889) σ. 539-546 Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μεγάλη του Γένους Σχολής: 1453-1970. [Φωτορεπορτάζ]   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1970 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 50 (Ιούλ. 1970) 7 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική επιγραφή της Μεγάλης του Γένους Σχολής   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1970 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 52 (Σεπτ. 1970) 44 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πατριαρχική Σχολή και η ελληνική παιδεία στην Κωνσταντινούπολη (15ος-πρώιμος 19ος αιώνας) / by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 2017 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.20 (2017) σ.29-47 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρηγόριος Παλαμάς ο Αγιοταφίτης Σχολάρχης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Σταμούλης - Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, 2019 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο : "Ανδρί κόσμος: Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο", σ. 451-462. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha