Οι βλαχόφωνοι Έλληνες και η Ρωμουνική προπαγάνδα / by Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος Θ. Publication: Αθήνα: Το Κράτος, 1905 . 200 σ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Σφαίρας», 1896 . 238 σ. , ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ. Περιέχει κατάλογο «Συνδραμόντων εις την πρώτην έκδοσιν». Στο εξώφυλλο σφραγίδα: «Λαϊκόν Αναγνωστήριον εν Αδριανουπόλει 1908». Δεύτερο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-527. Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1886 . 96 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφργ.των «Εκπαιδευτηρίων της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος». Το τρίτο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-562. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1886 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
La Question Macédonienne et l'Union Internationale des Associations pour la Société des Nations.   Publication: Sofija: Bojinoff, Spas et Nicolas, 1926 . 64 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊmbroglio Macédonien / by Paillarès, Michel Publication: Paris: Ρ.-V. Stock, 1907 . (2)+555 σ. ; , Υπάρχει και σε μετάφραση : "Μακεδονική Θύελλα" ΧΙ-284-524. Ένα φωτοτυπημένο αντίτυπο από δωρεά Τ. Πεντζοπούλου Βαλαλά, αποσυρμένο. 18x12 εκ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Turkey. No 1 (1903). Correspondence respecting the affairs of South-Eastern Europe. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. February 1903.   Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . xix+291 σ. , Περιέχει ιδιόχειρη σημείωση του δωρητή: "Από 31ης Δεκεμβρίου 1900 μέχρι 9ης Ιανουαρίου 1903". | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turkey. No 2 (1903). Further correspondence respecting the Affairs of South-Eastern Europe. (Reforms in the administration of the Vilayets of Salonica, Monastir, and Kossovo. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. March 1903.   Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 5 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει χειρόγραφη υποσημείωση του δωρητή " 17-27 Σεπτεμβρίου 1903". | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turkey. No 3 (1903). Further correspondence respecting the Affairs of South-Eastern Europe. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. April 1903.   Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . v+98 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει χειρόγραφη υποσημείωση του δωρητή " 29 Δεκεμβρίου 1902 μέχρι 12 Μαρτίου 1903". | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολαί προς τον "Μακεδονικόν Αγώνα": by Τσόντος-Βάρδας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρωσσοβουλγαρική προπαγάνδα προς εκσλαυϊσμόν της ελληνικής Μακεδονίας. by Ιατρού, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Marquess of Lansdowne to Sir Ε. Egerton. Dec. 31, 1900: "The Greek Government call the attention of the Powers to the serious condition of Macedonia" by Marquess of Lansdowne Publication: London: Harrison and Sons, 1903 , Τόμος Turkey. No 1 (1903). Correspondence, σ. 1 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sir Ν. Ο΄Conor to the Marquess of Lansdowne-Constantinople, March 5, 1902.-(Received March 10). No. 129. (Extract). "Anticipated disturbances in Macedonia. Has repeatedly impressed on Porte necessity for not allowing repression to degenerate into massacre. Assurances received. Report on events in Macedonia during February. Project for autonomy of Macedonia published by Committee". by Ο'Conor, Ν. R. Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 121-122 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Iclosure 1 in No 129. Report by Mr Young on Events in Macedonia during February 1902: by Young, Mr. Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 114 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Réponse à Μ. Étienne Michailowski / by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 8 χ.α. σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mittheilungen aus Macedonien   Publication: Elberfeld: Friderichs, R.L., 1877 . 32 σ. , Αντίτυπο κολοβό. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγών 1897-1913 / by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 659 +[39] σ.: , ΑΠΟΣΥΡΜΕΝΟ. Ντ.8 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ελληνισμού με κέντρον και βάσιν την Μακεδονίαν από των πανάρχαιων χρόνων μέχρι της σήμερον. Η Μακεδονία ως αφετηρία του παγκοσμίου πολέμου. Τρεις αιώνες ευρωπαϊκής διπλωματίας / by Νικολαΐδης, Κλεάνθης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1923 . [58] σ.; , Δακτυλόγραφη έκδοση, πολυγραφημένη, η οποία περιέχει τον πρόλογο του ομώνυμου βιβλίου που τυπώθηκε την ίδια χρονιά. 24x17 εκ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha