Ατομικές χορηγήσεις της Ρωμαϊκής πολιτείας (Civitas Romana) και η διάδοσή της στη Ρωμαϊκή επαρχία Μακεδονία. ΙΙΙ. Το ανατολικό τμήμα της επαρχίας / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 40 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 28 (1991-92) 156-196 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά / by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 43 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά"Τόμος ΙΒ' (1972) 317-359 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τραγικαί σελίδες της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον : by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΓ΄ (1973) 316-323 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεώρηση του ζητήματος του εκκλησιαστικού αγώνα των Σλάβων της Μακεδονίας κατά τον 19ο αι. στη βουλγαρική υποχρεωτική εκπαίδευση της περιόδου 1944-1949 / by Τολούδη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 24 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 499-522 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά μετόχια στη Γουμένισσα / by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 391-416. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλη και πολεοδομία στη Βόρειο Ελλάδα μετά το 1912 / by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1985 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική πόλη : Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος". Τόμος Β΄. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 397-421. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βουλευτές και καπεταναίοι : πελατειακές σχέσεις στη μεσοπολεμική Μακεδονία / by Γούναρης, Βασίλης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 22 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 41 (1990) 313-335 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψηφίσματα μακεδονικών πόλεων (242 π.Χ.) και η πολιτική του Αντίγονου Γονατά στη νότια Ελλάδα / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 47 (1997) 53-61 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκευή των εις το σχέδιον της νέας Αυστραλιανής Εγκυκλοπαίδειας, "Australian People", ως προς το λήμμα "Μακεδονία", περιλαμβανομένων / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1989 . 22 σ. ; , Ανάτυπο από "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", τ. 64 (1989), σ. 82-102 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το νέο σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία μετά και κατά την Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2016 . 89 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.46 (2016) 275-364 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά στοιχεία και τεκμήρια για τον ... Άριστον οίνον τον της Γουμέντσης λεγόμενον... / by Ίντος, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 12 σ.: , Ανάτυπο από το "Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", τ.ΚΗ' (2007) 401-409 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κοινόν των Μακεδόνων και τα συνέδρια των μερίδων / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από "Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην", σ. 294-304 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Syrvivances dans la toponymie de la Macedoine des "Francs" d'avant et apres la IVe croisade / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Bruxelles : χ.ε., 1954 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantion", τ.23 (1954) 5-10 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χειρουργική στο μείζονα μακεδονικό χώρο (1800-1912) / by Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1986 . 6 σ.; , Ανάτυπο από το "XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής" (1986) 985-991 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκαφικές έρευνες στη Μακεδονία / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1975 . 10 σ. + 9 πίν. : , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας" (1975) 80-90 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Volksüberlieferung über Alexander den Grossen in Nord-Griechenland (Makedonien und Thrakien) / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Munchen : χ.ε., 1973 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από "Zeitschrift fur Balkanologie", (1973) 187-194 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το λεξιλόγιο της ελληνικής διαλέκτου των αρχαίων Μακεδόνων / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 1998 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας" σ.113-124 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λέξη ματτύα, η της ελληνικής διαλέκτου των αρχαίων Μακεδόνων / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Ρόδος : Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, 1997 . 16 σ.: , Ανάτυπο από το "Φιλερήμου Αγάπησις : τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη", σ.185-200 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ανέκδοτο υπόμνημα (1880) του Χαρ. Τρικούπη για τις μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στη Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Τα Εκπαιδευτικά, 1999 . 6 σ. ; , Τόμος "Τα Εκπαιδευτικά", 51-52 (1999) 60-65. 29x21 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί του χρυσού της Μακεδονίας / by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιογνωσία, . 41 σ.; , Ανάτυπο από το περιοδικό "Πολεμων" 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha