Μακεδονικές ταυτότητες / by Γούναρης, Βασίλης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . σ. , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ. 212-217. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
George Frederick Abbott : la chronique d'unenarration rare pour la Macédoine de 1900 / by Καδόγλου, Τριανταφυλλιά Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 26 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.40 (2013-14) 227-253 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Syrvivances dans la toponymie de la Macedoine des "Francs" d'avant et apres la IVe croisade / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Bruxelles : χ.ε., 1954 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantion", τ.23 (1954) 5-10 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εγκαταστάσεις των Σλάβων στη Μακεδονία από τον 6ο μέχρι το 10ο αι. μ.Χ. και η αφομοίωσή τους στον ελληνικό πληθυσμό / by Λιάνδη, Πελαγία Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 11 σ. , Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα. Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 1 (1991-1992) 12-21. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λεγόμενο "μακεδονικό έθνος" και η υποτιθέμενη "μακεδονική" μειονότητα στην Ελλάδα (βιβλιοκριτική στα σχετικά κεφάλαια των εκδόσεων World Directory of Minorities" και "Balkans: Minorities and states in conflict" / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 11 σ. , Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα. Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 1 (1991-1992) 45-55. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία ελληνική Μακεδονία και η παραποίηση της ιστορίας της / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 13 σ. , Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα. Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 2-14. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
History of the "Macedonian Question": by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 4 σ. , Ανάλεκτα Ιστορικά και Πολιτιστικά . Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 34-38. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνέχεια και αλλαγή στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία / by Kitroeff, Alexander Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 18 σ. , Ανάλεκτα Ιστορικά και Πολιτιστικά . Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 39-56. Τίτλος πρωτοτύπου: "Continuity and change in contemporary Greek Historiography". Στο Modern Greece: Nationalism & Nationality. Αθήνα: SAGE-ΕΛΙΑΜΕΠ, 1990, σ. 143-172 . Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Σύλλογοι και Λέσχαι εν Μακεδονία. Επιστέλλουσι ημίν εκ Θεσσαλονίκης":   Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 2 σ. , Ανάλεκτα Ιστορικά και Πολιτιστικά . Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 62-63. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορητές εικόνες στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος κατά το 13ο αιώνα / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2000 . 33 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 21 (2000) 123-156 30x22 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χωριά-φρούρια της Μακεδονίας : ομιλία / by Μόδης, Γεώργιος Χ. Publication: Αθήνα : Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων, 1964 . 16 σ.; 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makedonija : Organ săjuza na Makedonsktita bratstva v. Makedonija   Publication: Sojija: Săjuza na Makedonsktita bratstva v. Makedonija, 1921 . 1 φ. , Όργανο της Ένωσης Σώματος της Μακεδονικής αδελφότητας στη Μακεδονία. Υπάρχει το φύλλο: Gd.II, (12 Oktombri 1921). Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Avtonomia Makedonija:   Publication: Sojija: χ.ε., 1921 . 1 φ. , Υπάρχει το φύλλο της (1 Okt. 1921). Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίκες δοσιλόγων Μακεδονίας : μια πρώτη προσέγγιση / by Χαϊδιά, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 9 σ. , Άρθρο από "Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944: Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση", 169-178 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύπριοι αντιστασιακοί στη Μακεδονία 1941-1944 : μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής / by Παπαπολυβίου, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 13 σ. , Άρθρο από "Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944: Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση", 297-310 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενεαλογικά γιατρών Μακεδονίας το 19ο αιώνα / by Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1986 . 11 σ.; , Ανάτυπο από το "1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστήμης" (1986) 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χειρουργική στο μείζονα μακεδονικό χώρο (1800-1912) / by Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1986 . 6 σ.; , Ανάτυπο από το "XV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής" (1986) 985-991 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκαφικές έρευνες στη Μακεδονία / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1975 . 10 σ. + 9 πίν. : , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας" (1975) 80-90 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπειρική διερεύνηση της σχέσης "Ανάπτυξη-ξενοφοβία": by Τσάρτας, Πάρις Publication: Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1998 . 105 σ. , Τόμος: Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη, σ. 223-272. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Volksüberlieferung über Alexander den Grossen in Nord-Griechenland (Makedonien und Thrakien) / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Munchen : χ.ε., 1973 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από "Zeitschrift fur Balkanologie", (1973) 187-194 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha