Η συγγένεια μακεδονικής και μυκηναϊκής διαλέκτου και η πρωτοελληνική καταγωγή των Μακεδόνων / by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: [τυπ.] Χρ. Λούκος, 1973 . 72 σ. , Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό "Μνήμων". Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Αδελφών Περρή, 1896 . (1)+62 σ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.ΧΙ-284-569 νάτυπο εκ της «Αθηνάς» Τόμ.Η΄ (1896) 3-68. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία και οι Μακεδόνες πρό της των Δωριέων καθόδου : by Βασματζίδης, Ιωάννης, Γ. Publication: Munchen: J. G. Weiss, 1867 . 96 σ. Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Abstammung der alten Makedonier : by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Druck von Gebrueder Perris, 1897 . 57 σ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των Μακεδόνων Φιλικών / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 7 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 519-525. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί Τουρκοκρατίας [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 1 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 571 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η συμμετοχή των Μακεδόνων οπλαρχηγών εις την επανάστασιν των Ηγεμονιών και η εποποιΐα της Μονής του Σέκου (1821) / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 31 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 120-151 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 32 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 34-65 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά περί Μακεδόνων κλεφτών και αρματολών / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 2 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 435-436 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι περιπέτειες ενός Μακεδόνα αποδήμου μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821-1829 / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 9 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14(1974) 55-63 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λέξη "άλικο" στην αλληλογραφία των Μακεδόνων εμπόρων (1695-1699) / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 147-159 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά Σύμμικτα : 1. Συμβολή στην ιστορία της οικογένειας Λάσκαρι της Θεσσαλονίκης (17ος-18ος αι.). 2. Συμβολή στην προσωπογραφία των μελών της Ελληνικής Κομπανίας του Sibiu (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.). 3. Κασσανδρινοί και άλλοι Μακεδόνες στην Σκόπελο (1831) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 17 (1977) 55-84 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες αγωνιστές στην άλωση των Ψαρών / by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 2 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 507-508 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Λεωνίδης Φιλώτου Μακεδών" . Ονόματα και ιστορική συνείδηση των Μακεδόνων της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 12 σ.; , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 120-130 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Τσικόπουλος : ένας ξεχασμένος Μακεδόνας λόγιος / by Κρήτος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 29-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στη Μικρά Ασία : by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τόμος 50 (2000) 197-204 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διακρατικαί συνθήκαι των αρχαίων Μακεδόνων / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 16 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 18 (1972) 131-146 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικάo Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στο Παρίσι (1895-1912) : by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ΄ (1977) 181-193 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά σύμμεικτα. 1. Συμβολή στην ιστορία της οικογένειας Λάσκαρι της Θεσσαλονίκης (17ος-18ος αι.) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Μακεδονικά", ΙΖ΄ (1977) 55-84. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείο του συνοικισμού των Μακεδόνων "Νέα Πέλλα" Αταλάντης / by Βέλκος, Γρηγόριος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 44 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 195-239 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha