Δίκτυο Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων (Δ.Ε.Ο.Μ.) = by Πάππας, Βασίλειος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 2 τχ. ; 29x22 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γνωστοί εκ των αγνώστων Μακεδόνες πρόμαχοι του 1821 /   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.278-282 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Μακεδόνων : by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 11 σ.: , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.168-178 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Τσικόπουλος /   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1913 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1913) σ.238-240 Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Ιωαν. Ζαβίρας : από τους πρόδρομους της ελευθερίας μας φιλόμουσους εμπόρους / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1934 . 5 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1934) σ.57-61 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες και Μακεδόνες : ιστορικαί έρευναι του τόπου / by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1935 . 18 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1935) σ.26-44 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρόσφυγες & η Μακεδονία : η περί της καταγωγής των προσφύγων / by Ιωακείμ, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1938 . 5 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1938) σ.49-53 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταθμοί στην πορεία των αρχαίων Μακεδόνων / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1961 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1961) σ.164-169 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες και Μακεδόνες / by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 37-49. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες φοιτηταί και η περιοδεία αυτών ανά την Μακεδονίαν και Θράκην /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1926 . 21 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1926), 195-216 Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les livres sacres de l'Orient : by Pauthier, G. Publication: Paris: Société du Panthéon littéraire, 1841 . xx+413 σ.; Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα άρθρο στα σερβοκροατικά για τους δυτικομακεδόνες και τους άλλους Έλληνες στη Βουδαπέστη (τέλη του 18ου-αρχές του 19ου αιώνα) / by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2000 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2000) σ.284-285 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για Μακεδόνες και άλλους Έλληνες αποδήμους στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας / by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2008 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2008) σ.125-132 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Χρυσίδης ο Πολυγερινός / by Κότσιανος, Στέφανος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1976 . 32 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.29-30 (1976), 3-34 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μεγαλέξανδροι της δύσης : μικρή αναφορά στους Μακεδόνες της Αμερικής / by Λίτσας, Φώτης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1985 . 11 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.40-41(1985-86), 165-175 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδών Αναστάσιος Πολυζωίδης : ως πολιτικός, ως δικαστής και ως άνθρωπος των γραμμάτων / by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1953 . 62 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.1(1953) 5-66 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άννα Τριανταφυλλίδου : η μεγάλη Μακεδόνισσα : by Θεοδωρίδης, Τριαντάφυλλος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1963 . 125 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.4 (1963) 145-269 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες απόδημοι στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1979 . 12 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.1(1979) 5-18 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο συνοικισμός των Μακεδόνων προσφύγων του ΄21 στην Αταλάντη / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1980 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.2(1980) 267-270 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδών οπλαρχηγός Ναούμ Κωνσταντινίδης (1835-1901) / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1983 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.4(1982-83) 175-182 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha