Οι Μακεδόνες συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή και τα επαναστατικά ρεύματα της εποχής by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 17 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο βρίσκονται στο υπόγειο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αγνωστοι Βεροιείς αγωνισταί του 1821 by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Βέροια: χ.ε., 1971 . 13 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες εις το ολοκαύτωμα των Ψαρών: by Χατζής, Δημ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1978 . 30 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Λεωνίδης Φιλώτου Μακεδών" . Ονόματα και ιστορική συνείδηση των Μακεδόνων της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 12 σ.; , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 120-130 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Τσικόπουλος : ένας ξεχασμένος Μακεδόνας λόγιος / by Κρήτος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 29-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσολογικές και φιλολογικές μελέτες για τη γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων. Η νεότερη έρευνα / by Παναγιώτου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 7 σ. , Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 199-205. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πηγές της μεσοβυζαντινής περιόδου και η νεοπλασία "Σλάβοι-Μακεδόνες" / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 173-200. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έντυπα ελληνικά ιατρικά βιβλία από Μακεδόνες συγγραφείς κατά την εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού: by Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1999 . 10 σ. , Τόμος Πρακτικά "Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900", σ. 45-54 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στη Μικρά Ασία : by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τόμος 50 (2000) 197-204 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διακρατικαί συνθήκαι των αρχαίων Μακεδόνων / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 16 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 18 (1972) 131-146 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικάo Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καί πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1911 . 48 σ. , Τόμος (1911) 87-134 | Βλ. και το ΙΙΙ-111-47. ύποις Π.Δ. Σακελλαρίου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία και Μακεδόνες: Μία άποψη / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 371-379. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στο Παρίσι (1895-1912) : by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ΄ (1977) 181-193 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά σύμμεικτα. 1. Συμβολή στην ιστορία της οικογένειας Λάσκαρι της Θεσσαλονίκης (17ος-18ος αι.) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Μακεδονικά", ΙΖ΄ (1977) 55-84. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Α Pesti görögök és makedoromanok galambpere by Füves, Ödön Publication: Budapest: Kulonlenyomat az antik tanulmànyok, 1972 . 8 σ. , Τόμος xviii/1 (1971) 52-57 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας μεγάλος Μακεδόνας απόδημος: Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 25 σ.: , Τόμος "Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατία" 109-133 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείο του συνοικισμού των Μακεδόνων "Νέα Πέλλα" Αταλάντης / by Βέλκος, Γρηγόριος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 44 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 195-239 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείο του συνοικισμού των μακεδόνων "Νέα Πέλλα" Αταλάντης [Μέρος Β] / by Βέλκος, Γρηγόριος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 30 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 20 (1980) 253-282 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Σκοπέλου στα 1829 / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 14 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ' (1977) 124-138 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδονοέλληνες δέν ήσαν Γραικοέλληνες /   Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1991 . 7 σ.; 29x21 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha