Δημοσθένους Ο περί του Στεφάνου Λόγος / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φεξή, 1911 . 90 σ. ; 21x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι οκτώ γνήσιοι Φιλιππικοί: by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1874 . κδ΄+77+1χ.α. σ. , Το 2ο αντίτυπο δεμένο μαζί με το "Τεύχος Β'". Date:1874 Availability: Copies available: (), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Orationes: Vol ΙΙΙ. Prooemia, epistolae, index historicus = by Δημοσθένης Publication: Leipzig: Β. G. Teubner, 1874 . 3 τ.; , Vol.Ι, Pars ΙΙ, Orationes XVIII-ΧΙΧ, 1879, σ.(2)+189-386. Vol.ΙΙ, Orationes ΧΧ-XL. 1872, σ.(2)+494. Vol.ΙΙΙ, Orationes XLI-LXI. 1874, σ.(2)+445. 17x11 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λόγος Θ. Ν. Δερβή απαγγελθείς εν τω "Λαϊκώ κέντρω" Κυρηνείας τη 8 Αυγούστου 1910 περί του γλωσσικού ζητήματος / by Δερβής, Θ. Ν. Publication: Λευκωσία: Τύποις "Λευκωσίας" Ε. Κ Πετρίδου και Σίας, 1910 . 16 σ. ; 20x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγος προς Δημονικόν : by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Ηλίας Ν. Δίκαιος, 1924 . 64 σ.; 22x15 εκ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωστής Παλαμάς : ομιλίες που δόθηκαν την άνοιξη του 1923 στη σειρά των διαλέξεων του Συνδέμου Ελληνίδων, υπέρ των δικαιωμάτων της γυναικός / by Θρύλος, Άλκης Publication: Αθήνα : Αθηνά, 1924 . 142 σ. ; 19x12 εκ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les plaidoyers politiques de Démosthène: Leptine, Midias, Ambassade, Couronne = by Δημοσθένης Publication: Paris: Librairie Hachette et cie, 1883 . 571 σ.; Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Démosthène. Plaidoyers politiques: Tome IV. Sur la Couronne, Contre Aristogiton I et II = by Δημοσθένης Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1947 . [213] σ. ; , Οι ζυγές και οι μονές σελίδες που περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση (σ. 22-178) έχουν κοινή αρίθμηση, έναν δηλαδή αριθμό σε κάθε δύο σελίδες. 21x14 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Démosthène Harangues: Tome II. Sur la paix - Seconde Philippique - sur l'Halonnèse - Sur les affaires de la Chersonèse - Troisième Philippique - Quatrième Philippique, Lettre de Philippe - Réponse a Philippe - Sur le traité avec Alexandre = by Δημοσθένης Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1925 . (8)+186 σ. ; , Οι σελίδες που περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση (σ. 8-172) έχουν κοινή αρίθμηση, έναν δηλαδή αριθμό σε κάθε δύο σελίδες. 20x13 εκ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Φιλιππικοί Α΄-Β΄ / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 240 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Ολυνθιακοί Α΄-Β΄-Γ΄". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Φιλιππικοί Γ΄-Δ΄ / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . [145-240] σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Φιλιππικοί Α¨-Β΄" και "Ολυνθιακοί Α΄-Β΄-Γ΄". 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Ολυνθιακοί Α΄-Β΄-Γ΄ / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 86 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Φιλιππικοί Α'-Β΄" και "Φιλιππικοί Γ'-Δ΄". 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Υπέρ Κτησιφώντος. Περί του Στεφάνου [Α΄-Β΄] / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1956 . 195 σ. ; 21x14 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Περί της ειρήνης, Περί Αλοννήσου, Περί των εν Χερρονήσω / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . 93 σ. ; 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Λόγοι επιτροπικοί: Κατ' αφόβου Α΄-Β΄ -Προς άφοβον / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1955 . 93 σ. ; 21x14 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Προς Ονήτορα / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1955 . 31 σ. ; 21x14 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Υπέρ Κτησιφώντος περί του Στεφάνου / by Δημοσθένης Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Παρασκευά Λεωνή, 1890 . 208 σ. ; 21x14 εκ. Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Πανηγυρικός / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1939 . 109 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης", "Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι", "Προς Φίλιππον", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1949 . 103 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πανηγυρικός", "Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι", "Προς Φίλιππον", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . 99 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πανηγυρικός", "Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης", "Προς Φίλιππον", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha