Λόγοι: by Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1966 . 150 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκαλαθύρματα φιλολογικά Γεωργίου Σερουΐου ή ποιά η φύσις και ο προορισμός της ελλ. φυλής και ποιά η φυσική και αληθής μέθοδος του διδάσκειν και διδάσκεσθαι / by Σερούιος, Γ. Publication: Εν Ερμουπόλει: Εκ της τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1846 . 326 σ.: , Γκίνης-Μέξας: 4447. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1846 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημοι λόγοι εκφωνηθέντες καά το έτος 1967-1968. Τόμος ΙΒ.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1968 . 243 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και άρθρα. by Reuther, Walter Publication: Χ.τ.: Γκόνης, 1965 . 327 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Selected papers Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύλλεκτοι λόγοι και άρθρα. by Θεοδωράκης, Δημήτριος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1950 . 313 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός αγωνιστού ήτοι αναμνήσεις εικοσιπενταετηρίδος. by Ηλιόπουλος, Χρήστος Α. Publication: Αθήνα: Κρανιωτάκης, Ε., 1914 . 32 σ. , Υπάρχει υπογραφή του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ένας βουλευτής απολογείται... by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1977 . (2)+102 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικαί ομιλίαι. by Καλλιδόπουλος, Αλέξανδρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ζανδές, Χαρ. Θ., 1974 . 84 σ. , Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωνή εκ του Ολύμπου / by Παπαδημητρίου, Γρηγόριος Δ. Publication: Βόλος, : Εκ του Τυπογραφείου της εφημερίδος "Η Θεσσαλία", 1910 . 48 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 18x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμοί, εισηγήσεις, χαιρετιστήρια μηνύματα, συνεντεύξεις, προσφωνήσεις. by Γκανιάτσας, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 62 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω Γενναδείω τω εις μνήμην αείδιον του μεγάλου διδασκάλου του Γένους Γεωργίου του Γενναδίου ανιδρυθέντι και εγκαινισθέντι εν Αθήναις τη 23η Απριλίου 1926. by Γεννάδιος, Ιωάννης Publication: Paris: Vaugirard, de, 1926 . 40 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης 1903-1966.   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 581 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευσις: by Βογιατζής, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1961 . (4)+64 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έτος αγώνων. by Κασιμάτης, Γρηγόρης Π. Publication: Αθήνα: Παρόν, το, 1965 . 180 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνικός αθλητισμός διά μέσου των αιώνων. by Χριστοδούλου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 59 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός εθνικισμός. by Παππαθεοδώρου, Παναγιώτης Βασ. Publication: Αθήνα: Εθνική Πανελλήνιος Ένωσις, 1946 . 52 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
28 Οκτωβρίου 1940-45. by Κομπορρόζος, Γ. Publication: Έδεσσα: Μέγας Αλέξανδρος, 1945 . 16 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Antirrhetika Ι. by Γρηγοράς, Νικηφόρος Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1976 . 493 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και ομιλίες. by Φιλόθεος Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . 320 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιδέα της πατρίδος και του έθνους μέσα εις το πλαίσιον της αγωγής: by Μισυρλής, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1933 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha