Ομιλιών και εκκλησιαστικών λόγων συλλογή by Σφακιανάκης, Αμβρόσιος Επίσκοπος Ιεράς & Σητείας Publication: Ιεράπετρα: Μαυροκουκουλάκης-Σπυριδάκης, 1908 . θ΄+385 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Στέφανο Δραγούμη, Γενικός Διοικητής Κρήτης. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμμένος λόγος. by Δωρόθεος, Μητροπολίτης Λαοδικείας Publication: Κωνσταντινούπολη: Φαζιλέτ, Τάσος Βακαλόπουλος, 1934 . 125 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος επιτάφιος: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1971 . 59 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση. 1η έκδοση Εν Πετρουπόλει, Ν. Γρέτς, 1821. Βλ. και ΑΛΞ-1080. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι: by Τρικούπης, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 66 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση. 1η έκδοση Εν Αιγίνη, Εθνική Τυπογραφία, 1829. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσοπηγή: by Πηγάς, Μελέτιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Publication: Αθήνα: Πηγή Ορθόδοξου Βιβλίου, 1958 . 440 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του κηρύγματος του Θείου Λόγου κατά το Δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1914 . 65 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Στο βιβλίο της δωρεάς Δραγούμη υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου/Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Omelie per Ι Vangeli Domenicali e la feste di tutto l'anno. Volume Ι. Omelie per le feste fisse. by Κεραμίτης, Φίλιππος Publication: Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, 1969 . lx+247 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το ελληνικόν αστικόν δίκαιον εν τη ιστορική αυτού εξέλιξει by Παππούλιας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εστία, 1912 . 69 σ. , Λόγος απαγγελθείς επί τη έναρξει των πανεπιστημιακών παραδόσεων υπό Δημητρίου Παππούλια | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομοθετικόν πρόβλημα: by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 35 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les droits de l'Ηéllénisme. by Reinach, Joseph Publication: Paris: Boivin et Cie, 1919 . 21 σ. , Τόμος La Gréce devant le congrés, σ. 53-74 Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια: by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 7 σ. , Τόμος "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ. 13-19 | 1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1945, σσ. [1-7] Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωσις της Θεσσαλονίκης ως σύμβολον εθνικής ολοκληρώσεως: by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 26 σ. , Τόμος "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ. 93-118 | 1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1968, σσ. [12-35] Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγκώμιον Αλεξάνδρου του Μεγάλου. by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, Κορνηλία, 2004 . 5 σ. , Τόμος "Ελληνικά", σ.246-250 | Ομιλία σε παλλαϊκή εορτή στον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2003. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η «Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» και η συμβολή της στην πνευματική αναγέννηση του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1977 . 12 σ.: , Τόμος Ιστορίας μνήμες και παρουσίες τιμής, σ. 7-18 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Σταυρακίου λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 53 σ. , Τόμος 1 (1940) 324-376 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ιωάννης Κωλέτττης: by Παπούλιας, Κάρολος Publication: Συρράκο: Πνευματικό Κέντρο Συρράκου, 2008 . 2 σ. , Τόμος "Αρμάνικος Ελληνισμός: Ημερίδα ..", σ. 67-68 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ένωσις της Επτανήσου και η διοίκησις της προστασίας: by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 26 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 613-638 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1453-1907. Το μαρτύριον του Παλαιολόγου και η εθνική ιδέα: by Μάγερ, Ιωάννης-Ιάκωβος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 27 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 809-835 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί τη εορτή της 25 Μαρτίου. by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 4 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 161-164 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ελληνορρωμουνικόν Ζήτημα εν τη Ελληνική Βουλή: by Σκουζές, Αλ. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 15 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 457-467 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha