Το πνεύμα του 1912 και το πνεύμα του 1940: by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1951 . 14 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι ηθικαί δυνάμεις του επαναστατημένου ελληνισμού: by Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1940 . 34 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δίδαγμα της 25ης Μαρτίου 1821: by Ζέπος, Παν. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1948 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το εικοσιένα εις το σαρανταένα: by Σιγάλας, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1941 . 19 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επέτειος της 26ης Οκτωβρίου: by Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1959 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εις την 25 Μαρτίου ημέραν της εθνεγερσίας by Ανδρούτσος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείον Εκκλησιαστικών, 1922 . 19 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί ασυλίας: by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . (8)+42 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικοΣτη πέμπτη Μαρτίου 1890 εν Παρισίω by Καλλισπέρης, Γεώργιος Ν. Publication: Paris: Χαμερότ, Γεωργ., 1890 . 26 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς την ΚΕ΄ Μαρτίου εν τη αιθούση του "Ελληνικού Κέντρου" by Ματαράγκας, Ηλίας Publication: Cairo: Πολίτης, Ι., 1903 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομιλία του προέδρου της δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου εις την Ι.Μονήν Αρκαδίου την 8ην Νοεμβρίου 1975 by Τσάτσος, Κωνσταντίνος Publication: Χανιά: Νομαρχία Χανίων, 1975 . 14 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ήθος και λεβεντιά του 1940: by Ξηροτύρης, Ιω. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1973 . 16 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίστις και φιλοπατρία: by Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου, Διδώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1970 . 15 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργίου Παπανδρέου πρωθυπουργού της Ελλάδος ο λόγος της απελευθερώσεως by Παπανδρέου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 23 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάλεξις επί τη επετείω της αλώσεως της Θεσσαλονίκης by Βορίσης, Διονύσιος Publication: Πάτρα: Φραγκούλης, Δ., 1936 . 17 σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομιλίαι: by King, Jonas Publication: Αθήνα: Λακωνίας (Αθήνα), 1859 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών: by Μαυροκορδάτος, Δημήτριος Στ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1866 . 5 τ. , Τόμος Α΄, 1866, σ. 502 Τόμος Β΄, 1870, σ. 480. Τόμος Γ΄, 1870, σ. 487. Τόμος Δ΄, 1871, σ. 486. Τόμος Ε΄, 1871, σ. 495. Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ισιδώρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλίαι εις τας εορτάς του Αγίου Δημητρίου. by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 84 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κατά μήνα έκαστον. by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Έδεσσα: χ.ε., 1960 . 96 σ. , Το δεύτυερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εις έπαινον δόξης: by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 109 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το ελληνικόν πνεύμα εν τη ιστορία: by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς, Χ. Ν., 1884 . 52 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha