Ο λόγος της Θεσσαλονίκης: by Μαρκεζίνης, Σπ. Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1955 . 47 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λόγος της Θεσσαλονίκης: by Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι. Publication: Αθήνα: Δημοκρατικόν Προοδευτικόν Κόμμα, 1949 . 31 σ.: Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνοτουρκική συμφωνία και αι προσφυγικαί αποζημιώσεις: by Βενιζέλος, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1930 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι εκατονταέτηροι by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959 . 131 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική σκέψη στη Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα. Θωμά Μαγίστρου, τοις Θεσσαλονικεύσι περί ομονοίας.: by Τριαντάρη-Μαρά, Σωτηρία Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2012 . 152 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά στη σελίδα 141 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ταχυδρομικών ταμιευτηρίων: by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1888 . 30 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατευθύνσεις και πραγματοποιήσεις εις τον οικονομικόν τομέα κατά την πρώτην τριακονταετίαν από της συστάσεως του νέου Ελληνικού Κράτους by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1968 . 30 σ. , Λόγος εκφωνηθείς την 24ην Μαρτίου 1968 εις την μεγάλην αίθουσαν του Ε.Β.Ε.Θ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος, εντολή της Ακαδημαικής Συγκλήτου by Σούτσος, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1878 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος του πρωθυπουργού κ.Θεόδωρου Π.Δελιγιάννη κατά την εισαγωγήν του προυπολογισμού του 1885   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1885 . ιθ' σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις Αναργ. Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού Φθιώτιδος και Φωκίδος, εις τον λόγον του Υπουργού των Οικονομικών, εισηγούμενου εν τη Βουλή, εν τη συνεδρίασει της 10 Δεκεμβρίου 1890, τον προυπολογισμόν του 1891 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος απαγγελθείς εν τη Ρωμούνικη Γερουσία κατά την συζήτησιν του "Περί εγγάμου κλήρου και ιερατικών σχολών" νόμου. by Sturtza, Dimitrie Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1895 . 140 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εις την 25ην Μαρτίου εκφωνηθείς εις την αίθουσαν των τελετών by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1929 . 22 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και άρθρα 1878-1902 by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . ιη'+704 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μικταί σελίδες: by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . δ'+848 σ.: Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος κατά την εορτήν της 25 Μαρτίου 1930 εις την μεγάλην αίθουσαν του Πανεπιστημίου by Κοντός, Πέτρος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1930 . 29 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εις την εθνικήν και βασιλικήν εορτήν της 21 Μαίου 1913 by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1913 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά μελετήματα: by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Ροδάκης, Χαρ., 1940 . η'+360 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ανάτασις της εθνικής ψυχής: by Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950 . 13 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία υπό το Δίκαιον: by Φιλιππότης, Ευάγγ. Δ. Publication: Αθήνα: Αυγής Αθηνών Αποστολοπούλου, 1915 . 90 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενότης και ελευθερία: by Δελούκας, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1967 . 21 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha