Λόγοι ενός χρόνου. by Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1942 . 156 σ.: , Περιέχει κτητορικό και σφργ. «Αβερώφειον Γυμνάσιον». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αγορεύσεις Ελευθερίου Βενιζέλου Ρεπούλη-Πολίτου-Καφαντάρη και Ράλλη και Στράτου επί του πολιτικού ζητήματος: by Βενιζέλος, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Μαντζεβελάκης, Μιχ., 1917 . 288 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Συνέχεια λόγων (από της 8 Ιουνίου 1853 μέχρι της 22 Μαΐου 1861), μετά προλεγομένων. by Παμπούκης, Χ. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1863 . 169+γ΄+γ σ. , Δεμένο μαζί με το «Σχεδίασμα» του Ματθαίου Κ. Παρανίκα (Νο 7840). τις σ. α΄-γ΄ του τέλους«Κατάλογος Συνδρομητών». τη σ. τίτλου σφραγίς «Λ.Χατζηλουκάς...Αθήναι». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1863 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Λόγοι και άρθρα. by Ρέπουλης, Εμμ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1917 . 122 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Λόγος ανανωσθείς τη 5/18 Μαρτίου 1916 εν τω Συλλόγω Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας "Πτολεμαίος Α΄": by Κάσδαγλης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1928 . 50 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο κ. Γ. Καφαντάρης προς τον ελληνικόν λαόν. by Καφαντάρης, Γ. Publication: Chartres: Durand, Auguste, 1938 . 55 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικής περιουσίας. Διοίκησις-Διαχείρησις. Επίσκοπος-Οικονόμοι-Σύνοδος: by Νικόλαος, Μητροπολίτης Αξώμης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Ε. Σ., 1947 . 18 σ. , Στη σελ.1 σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μόνη αληθής πρόοδος: Πίστις, πατρίς, παιδεία. Συλλογή λόγων και δημοσιευμάτων: by Ζάχος, Αγαμέμνων Ιω. Publication: Cairo: Φώς (Καΐρου), 1932 . 128 σ.: , Σφραγίδα σ.1: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικαί προσπάθειαι. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1937 . 134 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της διά των ελληνικών γραμμάτων εθνικής και τελείας αγωγής: by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1908 . 54 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανικής γνώσεως και σοφίας: by Λαμπίρης, Αβέρκιος Λ. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Ρουσόπουλος, Νικόλαος, 1867 . ιστ΄+272 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Πόντω ελληνική φυλή: by Τριανταφυλλίδης, Περικλής Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1866 . ιη΄+314 σ. , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Περιέχει κατάλογος συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρησκευτικά και πατριωτικά σαλπίσματα. by Ευάγγελος, Μητροπολίτης Ερμουπόλεως Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ανατολή, 1947 . δ΄+219 σ. , Λείπουν οι σελίδες 1-8. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φώτιος: by Ζάνος, Πέτρος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βυζαντίδος (Κωνσταντινούπολη), 1864 . 58 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και αναμνήσεις εκ του Βορρά. by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1909 . 248 σ. , Σφραγίδες: «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος. Απάντων Πατρίς Ανωτέρων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τετραλογία πανηγυρική: by Αριστείδης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Λακωνίας (Αθήνα), 1863 . 182 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι: by Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι. Publication: New York: Anatolia Press Company, 1942 . ιζ'+120 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Παλμοί της Κύπρου. by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Αθήνα: Μαντζεβελάκης, Μιχ., 1913 . 320 σ.: , Βλ. και ΑΛΞ-1063 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επιτάφιος λόγος εις τον αείμνηστον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Moskva: Σέμενος, Αύγουστος, 1821 . 132 σ. , Είναι ομούδεμένο με «Ο κατά Κτησίφωντος..... Δημοσθένους» και «Υγιεινή διδασκαλία ή μαθήματα υγιεινής». Nadgrobnaja recb vlazeinomy....] | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1821 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι: by Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης Publication: Σμύρνη: Τυπογραφείον της Αμάλθειας, 1886 . 2 τ. , Τόμ. Α: σ.ις΄+484. Τόμ. Β: σ.ι΄+222 από τη δωρεά Π. Πατσιαδά ( Α. 36906) οι τομ.Α-Β μαζί δεμένοι. Δωρεά της ΕΚΑ περιέχει μόνον τον Α΄τομ. (ΑΛΞ. 36910) | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha