Φωνή εκ του Ολύμπου / by Παπαδημητρίου, Γρηγόριος Δ. Publication: Βόλος, : Εκ του Τυπογραφείου της εφημερίδος "Η Θεσσαλία", 1910 . 48 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 18x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους: by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 23 σ. , Το 2ο, 3ο αντίτυπα βρίσκονται στο υπόγειο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Μακεδονίας: Διάλεξις / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Παπανέστορος, 1926 . 24 σ. ; 17x12 εκ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Ελληνισμός κατά το τέλος του μεσαίωνος και την παλαιοτέραν τουρκοκρατίαν μέχρι του δεκάτου ογδόου αιώνος: by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 14 σ. ; 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η επανάσταση του Ολύμπου (Λιτοχώρου) το 1878: Διάλεξη / by Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Publication: Βέροια: Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως Νομού Ημαθίας, 1978 . 21 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο περιοδικός τύπος στο Δυτικομακεδονικό χώρο. by Σαμπανόπουλος, Β. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1982 . 22 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha