Ο Άγιος Δημήτριος εις την βυζαντινήν αγιογραφίαν: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950 . 15 σ. , Δημοσιευμένο και στο: "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 311-326. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους: by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 23 σ. , Το 2ο, 3ο αντίτυπα βρίσκονται στο υπόγειο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Μακεδονίας: Διάλεξις / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Παπανέστορος, 1926 . 24 σ. ; 17x12 εκ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος επιμνημόσυνος εκφωνηθείς υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πρεβέζης και Νικοπόλεως, εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ υπέρ των πεσόντων εν τω κατά την Μακεδονίαν διεξαγομένω εθνικώ αγώνι. Υπό των εν Αθήναις Μακεδόνων τη προστασία του Συλλόγου "Ο Ελληνισμός" / by Ιατρουράκης, Γαβριήλ Μητροπολίτης Πρεβέζης Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου "Νομικής" Λ. Χ. Βεργιανίτου, 1902 . 11 σ. ; 21x14 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Ελληνισμός κατά το τέλος του μεσαίωνος και την παλαιοτέραν τουρκοκρατίαν μέχρι του δεκάτου ογδόου αιώνος: by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 14 σ. ; 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η επανάσταση του Ολύμπου (Λιτοχώρου) το 1878: Διάλεξη / by Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Publication: Βέροια: Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως Νομού Ημαθίας, 1978 . 21 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μοναστήρι! Χαμένη πατρίδα: by Μαιμούκας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1954 . 31 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το Αιγαίον κέντρον του Ελληνισμού. by Σίμος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Ένωσις Κυδωνιατών, 1971 . 41 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι παιδαγωγικοί απαγγελθέντες εις επισήμους εορτάς / by Δαμιανίδης, Αναστάσιος Λ. Publication: Αθήνα: Αθανάσιος Γ. Δεληγιάννης, 1906 . 16 σ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς επί τη εισόδω αυτών: by Καρανίκας, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1960 . 10 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ακαδημεικός δεκάλογος: by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1931 . 20 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμός: by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1928 . 36 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς. by Παπαβασιλείου, Ορέστης Χ Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1972 . 17 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην Θεσσαλονίκη 1821 και 1822: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 23 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες απόδημοι στα χρόνια του Ρήγα Βελεστινλή by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 18 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος επικήδειος λόγος για τον Αθανάσιον Χριστόπουλον και μία επίσης άγνωστη ελαογραφία του ποιητού / by Καμαριανός, Νέστωρ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 14 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9(1969), σ. 18-32 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος του κ. Κωνσταντ. Φούμη Πληρεξουσίου Χανίων: by Φούμης, Κωνσταντίνος Publication: Εν Χανίοις: Εκ του Τυπογραφείου Σταύρου Α. Ανδρουλακάκη, 1910 . 27 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασιλείου του Μεγάλου εις το "Πρόσεχε Σεαυτώ": by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 33 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Καθήκοντα και ιδανικά της νεολαίας : διάλεξις γενομένη εις την αίθουσαν του "Παρνασσού" παρουσία του Αρχηγού της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξά την 22αν Δεκεμβρίου 1939 / by Κριμπάς, Ηλίας Publication: Αθήνα: Εθνική Οργάνωση Νεολαίας 1940 . 11 σ. ; 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha