Ιωάννου Σταυρακίου λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 53 σ. , Τόμος 1 (1940) 324-376 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος εις την βυζαντινήν αγιογραφίαν: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950 . 15 σ. , Δημοσιευμένο και στο: "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 311-326. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος επικήδειος λόγος για τον Αθανάσιον Χριστόπουλον και μία επίσης άγνωστη ελαογραφία του ποιητού / by Καμαριανός, Νέστωρ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 14 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9(1969), σ. 18-32 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Μητροπολίτου Γερμανού Καραβαγγέλη: by Στάικος, Μιχαήλ Θ. Μητροπολίτης Αυστρίας Publication: Αθήνα: Εκκλησίας της Ελλάδος, 1995 . 37 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος", ΟΒ' (1995), 158-160, 196-198, 346-348. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δράσις του ελληνικού Β. Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-1944: by Φωκάς, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1960 . 26 σ. , Τόμος 35(1960), σ. 307-330 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος λόγος του Αθανασίου Παρίου για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. by Καλαμάτας, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1996 . 24 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος λόγος του Ιωάννη Πατούσα (1677-1712). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 12 σ. , Τόμος Διακονία. Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου, σ. 481-490 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγόρευση Λίνου Γ. Μπενάκη σε επίτιμο διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 13 Δεκεμβρίου 1995. Επίσημοι λόγοι-εργογραφία.   Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1996 . 56 σ. , Τόμος ΚΕ' (1996) 185-232, Μέρος τρίτο Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονολογία των Libri Carolini και νεοβυζαντινίζουσα νεοπροτεσταντική εικονογραφία. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Θεσσαλονίκη: Κληρονομία: Περιοδικόν δημοσίευμα Του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, 1999 . 9 σ. , Τόμος 30 (1998) 191-199 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκτακτος συνεδρία της 27ης Απριλίου 1963. Αι πρόοδοι και εξελίξεις της ιατρικής κατά τα τελευταία έτη. Η θέσις του ιατρού εν αυτή. Πρόβλεψις διά την μελλοντικήν πρόοδον και εξέλιξιν. by Αλεξανδρίδης, Κάρολος Publication: Αθήνα: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1963 . 34 σ. , Τόμος 38 (1963) 242-271 | Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη: by Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1957 . 18 σ. , Τόμος 22 (1957) 305-320 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο περιοδικός τύπος στο Δυτικομακεδονικό χώρο. by Σιαμπανόπουλος, Β. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1982 . 22 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιμνημόσυνος λόγος εις τον Μακάριστον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριον Χριστόδουλον by Οικονόμου, Επιφάνιος, Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2008 . 16 σ. , Τόμος 2 (2008) 122-127 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεξίωσις του Ακαδημαϊκού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσάνθου: by Γερουλάνος, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1940 . 28 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και πολιτισμός εν τη καθ' ημάς Ανατολή: by Χρύσανθος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1940 . 20 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία της Ελλάδος: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1956 . 85 σ. , Τόμος ΛΒ΄ (1955) 40-41, 72-73, 115-116, 166-167, 191-193, 261-262 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς και ο πολιτισμός: by Εξαρχόπουλος, Ν. Publication: Αθήνα: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1942 . 23 σ. , Τόμος 17 (1942) 42-62 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημασία των Τριών Ιεραρχών. by Πάτρας, Πάνος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1939 . 9 σ. , Τόμος ΚΓ΄ (1939) 68-74 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακμή και παρακμή εν τη Εκκλησία: by Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμ. Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1939 . 16 σ. , Τόμος ΙΔ΄ (1939) 676-688 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοβενετική ιδεολογία και ρητορεία κατά την ύστερη βενετοκρατία στο Ιόνιο / by Τζιβάρα, Παναγιώτα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 12 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 75-86 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha