Ιωάννης Τσικόπουλος : ένας ξεχασμένος Μακεδόνας λόγιος / by Κρήτος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 29-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στα διδακτορική διατριβή του κ. Φωτίου Αρ. Δημητρακόπουλου: by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Νεοελληνικόν Αρχείον, 1985 . 42 σ.: , Τόμος Β (1985) 89-128 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστοι λόγιοι των Τρικάλων και της περιοχής κατά τον 17ο-19ο αιώνα / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Τρίκαλα: Τρικαλινά, 1989 . 11 σ. , Τόμος 11 (1991) 37-47 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pierre le Grand et lΊntelligentsia Grecque (1685-1740). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 10 σ. , Τόμος 1er Colloque "Les relations Gréco-Russes pendant la domination Turque .., σ. 43- Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Was there a stream of greek humanists in the late renaissance? / by Καραμανώλης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 29 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.53 (2003) 19-48 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύπριοι λόγιοι της Ενετίας: by Κύρρης, Κώστας Π. Publication: Χ.τ.: Δελτίον Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών Κύπρου, . 15 σ. , Τόμος ΣΤ΄ (1967) 11-12 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πηλιορείτες λόγιοι στην Αίγυπτο. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1958 . 32 σ.: , Τόμος Ζ΄ (1958) Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ένα γράμμα του Δ. Γ. Σχινά προς τον Α. Μουστοξύδη Guilford και «Ίρις» by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1977 . 6 σ. , Τόμος ΣΤ΄ (1976-1977) 153-158 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρίσιος Μεγδάνης: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Κοζάνη: Οικοδομή: Εκκλησιαστική Επετηρίς, 1964 . 28 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος (1755-1830) by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher: Internationales Wissenschaftliches Organ, 1964 . 92 σ.: , Τόμος 125-216 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Αβράμιος ο Κρης by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1950 . 35 σ. , Τόμος ΝΔ΄ (1950) 59-93 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοδόσιος Ζυγομαλάς by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1923 . 51 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zavirasz Gyorgy vegrendelete by Fuves, Odon Publication: Budapest: χ.ε., 1968 . 6 σ. , Τόμος XV/Ι (1968) 90-93 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αδελφοί Λειχούδαι by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1970 . 11 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Demetrius Bikelas by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Paris: Revue dΈurope et dΆmerique, 1908 . 11 σ. , Τόμος ΧΧ (1908) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαρίθμησις λογίων Γραικών by Προκοπίου, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Bibliotheca Graeca, 1966 . 48 σ. , Τόμος ΧΙ (1722) 769-808 | Φωτοτυπική ανατύπωση από Νότη Καραβία το 1966 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωαννίκιος και Σωφρόνιος αδελφοί Λειχούδη: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Αργοστόλι: Κεφαλληνιακά Χρονικά, 1977 . 15 σ. , Τόμος 2 (1977) 179-194 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιχαήλ Ψελλός by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1972 . 78 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία του Παχώμιου Ρουσάνου by Καλαμάτας, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, 2005 . 13 σ. , Τόμος Συνέδριο : Παχώμιος Ρουσάνος 450 χρόνια από την κοίμησή του (1553) Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Intellectuals, scholars and bureaucrats in the Byzantine society / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Κληρονομία", 2 (1970) 273-292. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha