Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαι αυτού (η "περί της των Χριστιανών πίστεως" ανέκδοτος πραγματεία) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1954 . 167 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βενετία των Ελλήνων / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2010 . 647 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα by Βασιλάς, Ηλίας Publication: Πρέβεζα: Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2012 . xxviii+768 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εόρτιοι αναβαθμοί. by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: Μελισσάρης, Α., 1992 . 227 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι και σχολαί της ΙΗ΄ εκατονταετηρίδος. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . 25 σ. , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 23-47 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κατά την περίοδο 1453-1813 / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.447-456. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες λόγιοι στις ρουμανικές χώρες τον ΙΗ αιώνα. by Coman, Constantin Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Γιαννιτσά: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ο "Φίλιππος", 2000 . 15 σ.: , Τόμος "Βαλκάνια: Ιστορία, πολιτισμός και προοπτικές", σ.56-70 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θεολογικές προϋποθέσεις και οι πρακτικές εφαρμογές των φυσικών επιστημών κατά τους λογίους της Θεσσαλονίκης (ια΄-ιε΄ αιώνες). by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 20 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.111-130 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόδωρος Γαζής (1400-1475): by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 11 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 29-39 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιμ[ανδρίτης] Καλλίνικος Σταματιάδης ο Θάσιος / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1963 . 10 σ. , Τόμος 5 (1961-1963) 184-193. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Μηνάς, Μηνωΐδης, ένας Εδεσσαίος λόγιος του 1821 / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 3 σ. , Άρθρο από "Μακεδονικά', τόμος 11 (1971) 403-405 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες λόγιοι εν Ευρώπη: by Νικοκλής ο Κύπριος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 9 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 452-460 | Εκ της "Σάλπιγγος" της Λεμεσσού της Κύπρου. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κοζανίτης λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης / by Παπαγεωργίου, Γεώργιος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 36 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 355-390. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄αιώνα από τα Σέρβια / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 459-470. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λογιοσύνη των ηπειρωτών: by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960 . 18 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λόγιοι του δεσποτάτου της Ηπείρου by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960 . 19 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλήσεις (1453-1535) των Ελλήνων λογίων της Αναγενήσεως προς τους Ηγεμόνες της Ευρώπης για την απελευθέρωση της Ελλάδος: by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1965 . 42 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λόγιος Δημήτριος Γοβδελάς / by Βαλαής, Διονύσιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 22 σ. , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής", τ.2 (1994) 207-226 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια του ύφους στις συζητήσεις των Ελλήνων λογίων / by Rotolo, Vincenzo Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1992 . 24 σ. , Ανάτυπο από "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", τόμ.67 (1992) 666-685 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gelehrtenkreise im Thessalonike der Palaiologenzeit / by Λεοντιάδης, Ιωάννης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 12 σ. , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.245-255 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha