Ο ελληνισμός και η διάδοσις αυτού εις την Ιταλίαν και την λοιπήν Ευρώπην κατά τον μέσον αιώνα : by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον των Βιβλιεμπορικών Καταστημάτων Αποστολοπούλου, 1900 . μ΄+250+2λ.+26 σ.: Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής Εθνεγερσίας (1453-1821) / by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, 1868 . (4)+γ΄+761 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Νεοελληνικης Φιλολογίας: Παράρτημα. Ιστορία του ζητήματος της νεοελληνικής γλώσσης" 21x14 εκ. Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων μετά σχεδίασμα ιστορικού περί του ελληνικού φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων / by Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, 1897 . 262 σ. ; 23x16 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιμ[ανδρίτης] Καλλίνικος Σταματιάδης ο Θάσιος / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1963 . 10 σ. , Τόμος 5 (1961-1963) 184-193. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Μηνάς, Μηνωΐδης, ένας Εδεσσαίος λόγιος του 1821 / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 3 σ. , Άρθρο από "Μακεδονικά', τόμος 11 (1971) 403-405 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Τσικόπουλος : ένας ξεχασμένος Μακεδόνας λόγιος / by Κρήτος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 29-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Was there a stream of greek humanists in the late renaissance? / by Καραμανώλης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 29 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.53 (2003) 19-48 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαβριήλ Καλλονάς, μεταφραστής των έργων του Locke και του Gracian / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2(1954) 294-314 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορίαν των λογίων της Σκιάθου / by Φραγκούλας, Ιω. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 95-114 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία συλλογή επιστολών του Ευγενίου Γιαννούλη και άλλων λογίων του 17ου αι. / by Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 28 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 65-93 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή βενετικών εγγράφων για τόν Ηλία Μηνιάτη (1696-1710) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 314-334 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ανεπίδοτα γράμματα του λογίου ιερομονάχου Ιερεμία Καββαδία / by Τσίτσας, Α.Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 120-133 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι Θράκης / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 112 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 84-195 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στιχουργήματα. Στέφανος Χατζόπουλος / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 377-379. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Χρυσίδης ο Πολυγερινός / by Κότσιανος, Στέφανος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1976 . 32 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.29-30 (1976), 3-34 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο διδάσκαλος και ιεροκήρυξ Σταμάτιος Παπά ο Θραξ / by Γερμανός, Μητροπολίτης Σάρδεων Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 181-193. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι της Χαλκιδικής, σύμβουλοι του Μ. Αλεξάνδρου / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2007 . 40 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.52-53 (2007-08), 233-272 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι Θράκες   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 20 (1944) 209-210 Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλίππου Αριστοβούλου ανθολόγιο : Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853-1856 / by Πετροπούλου, Ιωάννα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 52 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.5 (1984-85) σ. 187-239 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Εις χρήσιν των αξιωθέντων κυκλοπαιδείας ευμοιρήσαι». Η σχέση των Ιβηριτών λογίων της περιόδου 1500-1820 με την ελληνική αρχαιότητα, κατά τις μαρτυρίες των βιβλίων της Ι. Μονής Ιβήρων / by Θεολόγος Ιβηρίτης, μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 2006 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Άγιον Όρος και προχριστιανική αρχαιότητα", σ. 181-190 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha